„Kafija ar politiķiem” pulcē Rēzeknes novada deputātus un jauniešus

Publicēts 23.01.2015
Diskusijā piedalījās Rēzeknes novada domes deputāti Anita Žogota, Vinera Dimpere, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina, Kaspars Melnis un Vilis Deksnis.

23. janvāra pēcpusdienā Rēzeknes novada pašvaldībā kopā sanāca jaunieši un Rēzeknes novada domes deputāti, lai neformālā gaisotnē, pie tējas un kafijas tasēm izrunātu jauniešu vēlmes un iespējas iesaistīties politiskajos procesos, kā arī meklētu nedzirdētas idejas, ko darīt, lai politiķi labāk sadzirdētu jauniešus.

Diskusijā piedalījās vidusskolēni no Maltas, Nautrēniem, Dricāniem un Tiskādiem, kā arī deputāti Anita Žogota, Vinera Dimpere, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina, Kaspars Melnis, Vilis Deksnis un Guntis Rasims. Kopīgās sarunās skolēni un deputāti nonāca pie vairākiem ierosinājumiem, kā izveidot labāku sapratni starp lēmējvaru un jauniešiem. Viena no populārākajām idejām bija ļaut deputātiem iejusties jauniešu „ādā” vai nu rīkojot kopīgus pasākumus (nakts orientēšanos, sporta sacensības, tāllēkšanu ūdenī, rokdarbu pulciņus) vai arī organizējot „Ēnu dienu”, kurā nevis skolēni „ēnotu” politiķus, bet gan deputāti varētu atgriezties skolas solā un iejusties jauniešu lomā. Tāpat izskanēja arī ierosinājums iedibināt deputātu stipendijas, ko katrs no 100 Saeimas deputātiem piešķirtu kādam talantīgam skolēnam, savukārt šis skolēns būtu kā neoficiālais deputāta palīgs, kurš informētu tautas priekšstāvi par problēmām, kas satrauc tieši bērnus un jauniešus.

Diskusijas noslēgumā gan politiķi, gan jaunieši vienoti atzina, ka šādas neformālas tikšanās brīvā gaisotnē, kur abas puses var sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu, ļauj spert lielu soli vienam otra virzienā un veidot labāku sapratni. „Kafija ar politiķiem” organizēja Latvijas Jaunatnes Padome sadarbībā ar diskusiju koordinatoru Latgales reģionā – biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Diskusiju vadīja neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne.

FOTOGALERIJA

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0