Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2012.gadā

Publicēts 03.04.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 17.aprīlis plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2012.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0