KAPUSVĒTKI Rēzeknes novada kapsētās 2019

Publicēts 07.05.2019

Audriņu pagasts 

8. jūnijā plkst. 14.00 – Staudžu kapsētā

13. jūnijā plkst. 12.00 – Audriņu kapsētā

14. -15. jūnijā plkst. 7.00– Puderovas kapsētā

15. jūnijā plkst. 7.00 – Fiļkinas kapsētā

15. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā

16. jūnijā plkst. 8.00– Hvorobinas kapsētā

20. jūlijā plkst. 12.30 – Drebu kapsētā

20. jūlijā plkst. 14.00 – Vusaru kapsētā

20. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā

27. jūlijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā

27. jūlijā plkst. 15.00 – Kuciņu kapsētā

3. augustā plkst. 14.00 – Skredeļu kapsētā

Bērzgales pagasts 

27. jūlijā plkst. 16.00 – Grebežu kapsētā

10. augustā plkst. 13.00 – Bērzgales kapsētā (Sv. Mise Bērzgales baznīcā pl.12.00)

Čornajas pagasts

23. jūnijā plkst. 14.30 – Puncuļu kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13.00)

6. jūlijā plkst. 15.00 – Spruktu kapsētā

7. jūlijā plkst. 14.30 – Dukstigala kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13.00)

13. jūlijā plkst. 15.00 – Anču kapsētā

20. jūlijā plkst. 12.00 – Mazo Barīsu kapsētā

21. jūlijā plkst. 14.30 – Baltiņu kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst. 13.00)

10. augustā plkst. 13.00 – Mitru kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.11.00)

Dricānu pagasts 

23. jūnijā plkst.14.30 – Pilcenes kapsētā (Sv. Mise Pilcenes baznīcā plkst. 13.00)

6. jūlijā plkst 12.00 – Dzeņagola kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)

6. jūlijā plkst.13.00 – Lempu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Lempu kapsētā apglabātajiem 8. jūlijā plkst.16.30 )

13. jūlijā plkst.12.30 – Taunagas kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)

13. jūlijā plkst. 13.30 – Myura kapsētā (Sv. Mise par Myura kapsētā apglabātajiem  15. jūlijā plkst. 16.30)

13. jūlijā plkst. 14.00 – Rubuļu kapsētā (Sv. Mise Strūžānu kapličā par Rubuļu kapsētā apglabātajiem 12. jūlijā plkst. 10.00)

20. jūlijā plkst. 12.30 – Drebejis kapsētā (Sv. Mise Pilcenes baznīcā plkst.11.00)

3. augustā plkst.12.00 – Saukavīšu kapi (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Saukavīšu  kapsētā apglabātajiem 3. augustā plkst.11.00)

4. augustā plkst.12.30 – Dricānu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem 5. augustā plkst.16.30)

Feimaņu pagasts

13. jūlijā plkst. 15.00 – Antanišķu kapsētā (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

3. augustā plkst. 13.00  – Silajāņu kapsētā (Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze)

17. augustā plkst. 14.00 – Feimaņu kapsētā (plkst. 13.00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā nodomā par mirušajiem, kas apbedīti Feimaņu kapos)

Gaigalavas pagasts 

15. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā

20. jūlijā plkst. 15.00 – Svieteņu kapsētā

27. jūlijā plkst. 15.00 – Gaigalavas kapsētā (plkst. 13.00  Sv. Mise Bikavas baznīcā)

Griškānu pagasts 

1. jūnijā plkst. 14.00 – Tuču kapsētā

15. jūnijā plkst. 14.00 – Staroščiku kapsētā

6. jūlijā plkst. 14.00 – Dreizu kapsētā

22. jūnijā plkst. 14.00 – Čapkovas kapsētā

20. jūlijā plkst. 14.00 – Greiškānu kapsētā

Ilzeskalna pagasts 

22. jūnijā plkst. 12.30 – Sološnīku kapsētā

22. jūnijā plkst. 13.30 – Vārkaļu kapsētā

29. jūnijā plkst. 12.00 – Stogoršņu kapsētā. Sv. Mise Ilzeskalna kapelā plkst. 11.00

13. jūlijā plkst. 13.00 – Gailumu kapsētā

13. jūlijā plkst. 12.00 – Žogotu kapsētā

Kantinieku pagasts 

8. jūnijā plkst. 14.00 – Mīzānu kapsētā

8. jūnijā plkst. 15.00 – Kašu kapsētā

22. jūnijā plkst. 14.00 – Bancuļu kapsētā

22. jūnijā plkst. 15.00 – Pauru kapsētā

6. jūlijā plkst. 14.00 – Kantinieku kapsētā

Kaunatas pagasts 

25. maijā plkst. 13.00 – Bresingovas kapsētā

25. maijā plkst. 14.00 – Škrabu kapsētā

8. jūnijā plkst. 12:00 – Višu kapsētā

8. jūnijā plkst. 13:00 – Skadeņu kapsētā

29. jūnijā plkst. 13:00 – Kaunatas vecajā kapsētā

29. jūnijā plkst. 14:00 – Mozgu kapsētā

6. jūlijā plkst. 13.00 – Verasovkas kapsētā

6. jūlijā plkst. 14.00 – Vilkakroga kapsētā

20. jūlijā plkst. 13:00 – Barku kapsētā

10. augustā plkst. 13.00 – Rikapoles kapsētā

10. augustā plkst. 14.00 – Petrovsku kapsētā

Lendžu pagasts 

9. jūnijā plkst. 14.00 – Ancižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)

9. jūnijā plkst. 15.00 – Kleperu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)

6. jūlijā plkst. 14.00 – Bižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)

13. jūlijā plkst. 14.00 – Ceplīšu kapsētā

13. jūlijā plkst. 15.00 – Lešku kapsētā

14. jūlijā plkst. 14.00 – Sarkaņu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)

20. jūlijā plkst. 13.00 – Vasarānu kapsētā

24. augustā plkst. 14.00 – Liuzas kapsētā (luterāņu kapi)

22. jūnijā plkst. 14.00 – Zeltiņu kapsētā

Lūznavas pagasts

15. jūnijā plkst. 7:00 – Ūzulišku kapsētā

15. jūnijā plkst. 8.00 – Turčānu kapsētā

15. jūnijā plkst. 11.00 Serpovkas kapsētā –  (iespējama kavēšanās, bet obligāti būs)

15. jūnijā plkst. 11.00 – Rubčinskas kapsētā (iespējama kavēšanās, bet obligāti būs)

15. jūnijā plkst. 13.00 – Veczosnas kapsētā (Zosnas draudze)

Ismeru kapsētā – informācija būs vēlāk

13. jūlijā plkst. 13.00 – Gudeļu kapos (Lūznavas kapelā Sv. Mise plkst. 12.00 nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Gudeļu kapos)

13. jūlijā plkst. 14.00 – Miera kapsētā (Zosnas draudze)

Maltas pagasts (Rozentovas sv. Krusta pagodināšanas draudze)

6. jūlijā plkst. 14.00 – Pinku kapsētā (Sv. Mise plkst. Rozentovas baznīcā)

27. jūlijā plkst. 14.00 – Rozentovas kapsētā (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kas apbedīti Rozentovas kapos, plkst. 13.00 Rozentovas baznīcā)

Mākoņkalna pagasts 

25. maijā plkst. 14.00 – Škrabu kapsētā (Kaunatas draudze)

15. jūnijā plkst. 14.00 – Birzgaļu kapsētā (Zosnas draudze)

1. jūnijā plkst. 13.00 – Gineviču kapsētā (Zosnas draudze)

1. jūnijā plkst. 14.00 – Vacstašuļu kapsētā (Zosnas draudze)

13. jūlijā plkst.11.00 – Viraudas kapsētā (Andrupenes draudze)

20. jūlijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā (Andrupenes draudze)

20. jūlijā plkst. 13.00 – Rukmaņu kapsētā (Andrupenes draudze)

27. jūlijā plkst.12.00 – Piertnīku kapsētā (Andrupenes draudze)

27. jūlijā plkst. 14.30 – Lipušku kapsētā (Zosnas draudze)

27. jūlijā plkst. 15.00 – Lucišku kapsētā (Zosnas draudze)

10. augustā plkst.12.00 – Zelenpoles kapsētā (Andrupenes draudze)

Nagļu pagasts

16. jūnijā plkst. 10.00 – Ļodānu vecticībnieku kapsētā

3. augustā plkst. 13.00 – Īdeņas kapsētā ar svēto Misi

10. augustā plkst. 14.30 – Ļodānu kapsētā, bez sv. Mises

24. augustā – Nagļu jaunajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst.12.00 )

25. augustā – Nagļu vecajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst.12.00 )

Nautrēnu pagasts

1. jūnijā plkst. 12.00 – Obrumānu kapsētā

8. jūnijā plkst. 12.00 – Sārņu kapsētā

8. jūnijā plkst. 14.00 – Vylkadūbīšu kapsētā

15. jūnijā plkst. 12.00 – Rasnupļu kapsētā

15. jūnijā plkst. 13.30 – Laizānu kapsētā

22. jūnijā plkst. 12.00 – Desetnīku kapsētā

6. jūlijā plkst. 12.00 – Jaunzemļu kapsētā

Ozolaines pagasts 

16. jūnijā plkst. 14.30 – Dzeņu kapsētā

14. jūlijā plkst. 15.00 – Pleikšņu kapsētā

13. jūlijā plkst. 14.00 – Runču kapsētā

13. jūlijā plkst. 15.00 – Ūsveišu kapsētā

20. jūlijā plkst. 14.00 – Skuju kapsētā

20. jūlijā plkst. 15.00 – Barkānu kapsētā

Ozolmuižas pagasts 

7. jūlijā plkst. 11.30 – Ozolmuižas kapsētā (plkst. 10.00  Sv. Mise baznīcā)

27. jūlijā plkst. 14.00– Laļu kapsētā

Pušas pagasts 

8. jūnijā plkst. 12.00 – Žierkļu kapsētā

17. augustā plkst. 12.00 – Siugaļu kapsētā

25. augustā plkst. 14.00 – Pušas kapsētā

31. augustā plkst. 12.00 – Patmaļnīku kapsētā

Rikavas pagasts

11. maijā plkst.14.00 – Brikuļu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)

2. jūnijā plkst. 13.00 – Jokstu kapsētā (plkst.11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā)

16. jūnijā plkst. 13.00 -  Zirkolna kapsētā (Svētā Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

6. jūlijā plkst. 13.00 – Medinsku kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)

7. jūlijā plkst. 13.00 – Murānu kapsētā (plkst. 11.30 Rikavas baznīcā Sv. Mise)

13. jūlijā plkst. 13.00 – Makužu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)

21. jūlijā plkst.   – Privšu kapos  ( ar Sv. Misi Rikavas baznīcā plkst. 11.30)

10. augustā plkst. 13.00 – Asnīņu kapos

18. augustā plkst. 13.00 –Rikavas kapsētā (17. augustā plkst. 16.00 Sv. Mise Rikavas baznīcā)

Sakstagala pagasts 

25. maijā plkst. 14.00 – Peikstuļu kapsētā

25. maijā plkst. 15.00 – Beloglazu kapsētā

1. jūnijā plkst. 14.00 – Kolna Slobodas kapsētā

1. jūnijā plkst. 15.00 – Kukuču kapsētā

29. jūnijā plkst. 14.00 – Vorkaļu kapsētā

29. jūnijā plkst. 15.00 – Subinaites kapsētā

30. jūnijā plkst. 11.30 – Ciskādu kapsētā (plkst. 10.00 – Sv. Mise baznīcā)

6. jūlijā plkst. 15.00 – Pedeļu kapsētā

6. jūlijā plkst. 16.00 – Pedeļu jaunajā kapsētā

Silmalas pagasts 

25. maijā plkst. 14.00 – Peikstuļu kapsētā

25. maijā plkst. 15.00 – Beloglazu kapsētā

1. jūnijā plkst. 14.00 – Pustinkas kapsētā (ar sv. Misi kapsētā)

15. jūnijā plkst. 14.00 – Sopru kapsētā (ar sv. Misi kapsētā)

15. jūnijā plkst. 15.00 – Trūpu Zamožu kapsētā (svētā Mise 16. jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)

15. jūnijā plkst. 12.00– Ružinas kapsētā

15. jūnijā plkst. 13.00 – Trūpu Čaču kapsētā

16. jūnijā plkst. 14.30 – Dzeņu kapsētā, sv. Mise Prezmas baznīcā plkst. 13.00

29. jūnijā plkst. 12.00 – Daugaviešu kapsētā

29. jūnijā plkst. 13.00 – Silmalas kapsētā

14. jūlijā plkst. 14.30–  Prezmas kapsētā, plkst. 13.00 sv. Mise Prezmas baznīcā, sv. Karmela Dievmātes atlaidas

20. jūlijā plkst. 14.00– Ostrovsku kapsētā (Rozentovas sv. Krusta pagodināšanas draudze)

Stoļerovas pagasts 

8. jūnijā plkst. 15.00 – Starincu kapsētā

22. jūnijā plkst. 15.00 – Rosicas kapsētā

6. jūlijā plkst. 15.00 – Spruktu kapsētā

13. jūlijā plkst. 15.00 – Anču kapsētā

20. jūlijā plkst. 15.00 – Bataru kapsētā

27. jūlijā plkst. 15.00 – Stoļerovas kapsētā

Vērēmu pagasts 

8. jūnijā plkst. 14.00 – Obricku kapsētā

8. jūnijā plkst. 15.00 – Taudejāņu kapsētā

22. jūnijā plkst. 14.00 – Makašānu Zelteņu kapsētā

29. jūnijā plkst. 15.00 – Škeņevas kapsētā

6. jūlijā plkst. 14.00 – Veremu kapsētā

13. jūlijā plkst. 14.00 – Plikpūrmaļu kapsētā

13. jūlijā plkst. 15.00 – Borisovas kapsētā

3. augustā plkst. 14.00 – Lejas Ančupānu kapsētā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0