KAPUSVĒTKI Rēzeknes novada pagastos

Publicēts 20.04.2015

Audriņu pagasts

 • 4. jūlijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 13.00 – Kuciņu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 14.0 0– Staudžu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā
 • 1. augustā plkst. 14.00 – Skredeļu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst.14.00 – Vusaru kapsētā


Bērzgales pagasts

 • 27. jūnijā plkst. 15.00 – Viecinānu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 15.00 – Grebēžu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 16.00 – Litaunieku kapsētā
 • 8. augustā plkst. 13.00 – Bērzgales kapsētā (Sv. Mise Bērzgales baznīcā pl. 12.00)

Čornajas pagasts

 • 23. jūnijā plkst. 13:30 – Puncuļu kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.12:00)
 • 5. jūlijā plkst. 14:30 – Dukstigala kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13:00)
 • 19. jūlijā plkst. 14:30 – Baltiņu kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13:00)
 • 25. jūlijā plkst. 12:00 – Mazo Barīsu kapsētā
 • 9. augustā plkst. 15:00 – Mitru kapsētā (Sv. Mise Dukstigala baznīcā plkst.13:00)


Dricānu pagasts

 • 20. jūnijā plkst. 12.30 – Pilcenes kapsētā (Sv. Mise Pilcenes baznīcā plkst. 11.00)
 • 4. jūlijā plkst. 13.00 – Dzeņagola kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)
 • 4. jūlijā plkst. 14.00 – Lempu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Lempu kapsētā apglabātajiem 6. jūlijā plkst. 16.30)
 • 11. jūlijā plkst. 13.00 – Taunagas kapsētā (Sv. Mise kapsētā, ja būs labs laiks)
 • 11. jūlijā plkst. 15.00 – Myura kapsētā (Sv. Mise par Myura kapsētā apglabātajiem 13. jūlijā plkst. 16.30)
 • 11. jūlijā plkst. 16.00 – Rubuļu kapsētā (Sv. Mise Strūžānu kapličā par Rubuļu kapsētā apglabātajiem 10. jūlijā plkst. 10.00)
 • 25. jūlijā plkst. 12.30 – Drebejis kapsētā (Sv. Mise Pilcenes baznīcā plkst.11.00)
 • 2. augustā plkst. 11.30 – Dricānu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem 3. augustā plkst. 16.30)

Feimaņu pagasts

 • 16. augustā plkst. 11.30 – Feimaņu kapsētā (plkst. 10:00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā)

Gaigalavas pagasts

 • 27. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 15.00 – Svieteņu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 15.00 – Bikavas kapsētā (plkst. 13.00 Sv. Mise baznīcā)

Griškānu pagasts

 • 6. jūnijā plkst.14.00 – Tuču kapsētā
 • 20. jūnijā plkst.14.00 – Staroščiku kapsētā
 • 20. jūnijā plkst.14.00 – Dreizu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst.14.00 – Čapkovas kapsētā
 • 11. jūlijā plkst.14.00 – Greiškānu kapsētā

Ilzeskalna pagasts

 • 27. jūnijā plkst. 12.00 – Sološnieku kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 13.00 – Varkaļu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 14.00 – Stogoršņu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 12.00 – Gailumu kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 13.00 – Žogotu kapsētā

Kantinieku pagasts

 • 6. jūnijā plkst. 14.00 – Mīzānu kapsētā
 • 6. jūnijā plkst. 15.00 – Kašu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 14.00 – Bancuļu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 15.00 – Pauru kapsētā
 • 21. jūnijā plkst. 13.00 – Zirkalna kapsētā (Sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 • 4. jūlijā plkst. 14.00 – Kantinieku kapsētā

Kaunatas pagasts

 • 6. jūnijā plkst. 13.00 – Bresingovas kapsētā
 • 6. jūnijā plkst. 14.00 – Škrabu kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 12:00 – Višu kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 13:00 – Skadeņu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 13:00 – Kaunatas vecajos kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 14:00 – Mozgu kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 13.00 – Verasovkas kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 14.00 – Vilkakroga kapsētā
 • 25. jūlijā plkst. 13:00 – Barku kapsētā
 • 8. augustā plkst. 13.00 – Rikapoles kapsētā
 • 8. augustā plkst. 14.00 – Petrovsku kapsētā

Lendžu pagasts

 • 24. maijā plkst.15.00 – Ancižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 24. maijā plkst.16.00 – Kleperu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 5. jūlijā plkst. 14.00 – Bižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 11. jūlijā plkst. 16.00 – Vasarānu kapsētā
 • 19. jūlijā plkst. 14.00 – Sarkaņu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 26. jūlijā plkst. 14.00 – Lešku kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 26. jūlijā plkst. 15.00 – Ceplīšu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 • 8. augustā plkst. 15.00 – Liuzas kapsētā (luterāņu kapi)

Maltas pagasts

 • 4. jūlijā plkst. 12.00 – Pinku kapsētā (Sv. Mise plkst. 10.00 Rozentovas baznīcā)
 • 25. jūlijā plkst. 12.00 – Rozentovas kapsētā (Sv. Mise plkst. 10.30 Rozentovas baznīcā)

Mākoņkalna pagasts

 • 6. jūnijā plkst. 14.00 – Škrabu kapsētā (Kaunatas draudze)
 • 20. jūnijā plkst. 13.00 – Veczosnas kapsētā (Zosnas draudze)
 • 20. jūnijā plkst. 14.00 – Birzgaļu kapsētā (Zosnas draudze)
 • 20. jūnijā plkst. 12.00 – Piertnīku kapsētā (Andrupenes draudze)
 • 27. jūnijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā (Andrupenes draudze)
 • 27. jūnijā plkst. 13.00 – Rukmaņu kapsētā (Andrupenes draudze)
 • 27. jūnijā plkst. 13.00 – Gineviču kapsētā (Zosnas draudze)
 • 27. jūnijā plkst. 14.00 – Vecstašuļu kapsētā (Zosnas draudze)
 • 18. jūlijā plkst. 14.00 – Miera kapsētā (Zosnas draudze)
 • 18. jūlijā plkst. 11.00 – Viraudas kapsētā (Andrupenes draudze)
 • 1. augustā plkst. 14.30 – Lipušku kapsētā (Zosnas draudze)
 • 1. augustā plkst. 15.00 – Lucišku kapsētā (Zosnas draudze)
 • 8. augustā plkst 12.00 – Zelenpoles kapsētā (Andrupenes draudze)

Nagļu pagasts

 • 8. augustā plkst.13.00 – Īdeņas kapsētā
 • 22. augustā plkst. 13.00 – Nagļu jaunajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst. 12.00)
 • 23. augustā plkst. 13.00 – Nagļu vecajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst. 12.00)
 • 29. augustā plkst. 11.00 – Ļodānu kapsētā

Nautrēnu pagasts

 • 6. jūnijā plkst. 12.00 – Obrumānu kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 12.00 – Sārņu kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 14.00 – Vilkadūbīšu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 12.00 – Rasnupļu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 13.30 – Laizānu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 12.00 – Desetnīku kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 12.00 – Jaundzemļu kapsētā

Ozolaines pagasts

 • 28. jūnijā plkst. 14.30 – Dzeņu kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 14.00 – Runču kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 15.00 – Ūsvīšu kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 14.00 – Skuju kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 15.00 – Barkānu kapsētā

Ozolmuižas pagasts

 • 5. jūlijā plkst. 11.30 – Ozolmuižas kapsētā (plkst. 10.00 Sv. Mise baznīcā)
 • 25. jūlijā plkst. 14.00 – Laļu kapsētā

Pušas pagasts (Pušas draudzē)

 • 23. maijā plkst. 12.00 – Žierkļu kapsētā
 • 30. maijā plkst. 12.00 – Zundu kapsētā
 • 6. jūnijā plkst. 12.00 – Butkānu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 12.00 – Piertnīku kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 13.00 – Rukmaņu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 12.00 – Patmaļnīku kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 12.00 – Siugaļu kapsētā
 • 23. augustā plkst. 14.00 – Pušas kapsētā

Rikavas pagasts

 • 16. maijā plkst.14.00 – Brikuļu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)
 • 7. jūnijā plkst. 13.00 – Jokstu kapsētā (plkst.11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā)
 • 4. jūlijā plkst. 14.00 – Makužu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)
 • 5. jūlijā plkst. 13.00 – Murānu kapsētā (plkst. 11.30 Rikavas baznīcā Sv. Mise)
 • 11. jūlijā plkst. 14.00 – Medinsku kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)
 • 16.augustā plkst. 13.00 –Rikavas kapsētā (plkst. 11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā)

Sakstagala pagasts

 • 23. maijā plkst. 14.00 – Pīkstuļu kapsētā
 • 23. maijā plkst. 15.00 – Beloglazovkas kapsētā
 • 30. maijā plkst. 14.00 – Kolna Slobodas kapsētā
 • 30. maijā plkst. 15.00 – Kukuču kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 14.00 – Vorkaļu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 15.00 – Subinaites kapsētā
 • 28. jūnijā plkst. 11.30 – Ciskādu kapsētā (plkst. 10.00 – Sv. Mise baznīcā)
 • 4.jūlijā plkst. 15.00 – Pedeļu kapsētā
 • 4.jūlijā plkst. 16.00 –Pedeļu jaunajā kapsētā

Silmalas pagasts

 • 23. maijā plkst.14.00 – Pīkstuļu kapsētā
 • 23. maijā plkst.15.00 – Beloglazovkas kapsētā
 • 13. jūnijā plkst.12.00 – Štikānu kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 13.00 – Silmalas kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 14.00 – Sopru kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 15.00 – Trūpu Zamožu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 12.00 – Ružinas kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 13.00 – Trūpu Čaču kapsētā
 • 28. jūnijā plkst. 13.0 – Sv. Mise Prezmas baznīcā, pēc Mises – kapusvētki Dzeņu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 13.00 – Pustinkas kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 10.00 – Sv.Mise Rozentovas baznīcā, pēc tam – kapusvētki Ostrovsku kapsētā
 • 19. jūlijā plkst. 13.00 – Sv. Mise Prezmas baznīcā, pēc Mises – kapusvētki Prezmas kapsētā
   

Stoļerovas pagasts

 • 6. jūnijā plkst. 15.00 – Rosicas kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 12.00 – Višu kapsētā
 • 20. jūnijā plkst. 15.00 – Spruktu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 15.00 – Anču kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 15.00 – Bataru kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 15.00 – Starinsku kapsētā
 • 8. augustā plkst. 15.00 – Stoļerovas kapsētā

Vērēmu pagasts

 • 13. jūnijā plkst. 14.00 – Obricku kapsētā
 • 13. jūnijā plkst. 15.00 – Taudejāņu kapsētā
 • 27. jūnijā plkst. 14.00 – Makašānu Zelteņu kapsētā
 • 4. jūlijā plkst. 14.00 – Škeņevas kapsētā
 • 11. jūlijā plkst. 14.00 – Verēmu kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 14.00 – Plikpūrmaļu kapsētā
 • 18. jūlijā plkst. 15.00 – Borisovas kapsētā
 • 1. augustā plkst. 14.00 – Lejas Ančupānu kapsētā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0