Karjeras dienu pasākumā Tiskādu vidusskolā stāsta par jūrnieka profesiju

Publicēts 20.02.2018

Turpinot Tiskādu vidusskolas karjeras izglītības pasākumu ciklu, 16. februārī mūsu skolā viesojās jūras virsnieks Vjačeslavs Radionovs, lai tiktos ar skolēniem un pastāstītu par profesijām, kas saistītas ar jūru, jo tā ir viena no mūsu valsts bagātībām, uz ko jau 19. gs. otrajā pusē norādīja jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, sakot: „Latvji, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā!”.

Sarunas laikā mēs daudz runājām par jūrnieka profesiju, šīs profesijas īpatnībām, plusiem un mīnusiem. Vjačeslavs pastāstīja par savu darbu, saviem pienākumiem uz kuģa, saviem piedzīvojumiem darba laikā gan uz kuģa, gan ostās un tālās zemēs; parādīja sava kuģa un pasaules visdažādāko vietu foto. Skolēni uzdeva interesantus jautājumus par jūras iemītniekiem, nārām, „Bermudu trīsstūri”, pirātiem utt. Mēs uzzinājām, ka vēl aizvien pasaulē trūkst 40 000 jūras virsnieku, ka Latvijas jūrnieki ir vieni no augstāk novērtētajiem pasaules reitingā, bet, svarīgais, ka jūra ir Latvijas pamatbagātība un šajā resursā tiek gaidītas jaunas darba rokas. Skolēni arī saprata, ka, lai kļūtu par kuģa kapteini, vispirms vajag labi, atbildīgi mācīties, daudz lasīt, iestāties jūrskolā vai Latvijas Jūras Akadēmijā un sekmīgi pabeigt to. Jūrnieka izglītību var iegūt – Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) – sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Iestāties Latvijas Jūras akadēmija var pēc 12.klases, vai Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola: ( pēc 9. klases)

Vēl viena priekšrocība šajā profesijā – tu vari dzīvot Latvijā, nebraukt prom laimi meklēt ārzemēs. Jūrnieks nostrādā 3 mēnešus pasaules jūrās un tad atgriežas uz 3 mēnešiem mājās un jūrnieka darbs ir labi atalgots.

Tikšanās ar kapteini izraisīja dažos mūsu jauniešos interesi par jūrnieka profesiju.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0