Kaunatas vidusskolā godina mācību gada laureātus

Publicēts 01.06.2018

Maijs skolā ir ražas laiks, kad skolēni un pedagogi izvērtē savu darbu. Mūsu vidusskolā tas notiek tradicionālajā pasākumā “Kaunatas vidusskolas laureāts ”.

Godināšanas ceremonija notiek pagasta Tautas namā. Tajā aicināti piedalīties ne tikai pedagogi un skolēni, bet arī pagasta vadība, vecāki. Tie ir īsti svētki, kas notiek sirsnīgi svinīgā gaisotnē. Šoreiz īpašs pārsteigums kaunatiešiem bija dziedošās Tihovsku ģimenes skanīgā uzstāšanās.

2017./2018. mācību gads mums ir bijis veiksmīgs. Skola ir akreditēta. Esam saņēmuši pozitīvu vērtējumu par padarīto un ieguvuši tiesības turpināt strādāt, mainoties līdzi laikam. Prieks par augstajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs, sportā un dažādos konkursos. Tas ir pedagogu, skolēnu un vecāku kopīgā darba rezultāts.

Kopā trīs nominācijās Kaunatas vidusskolas laureāta 2018 nosaukumu ir ieguvuši 33 skolēni.

Mācību darbā laureāta nosaukumu saņēma septiņi skolēni, kuri godam ir pārstāvējuši skolu Rēzeknes un Viļānu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, izcīnot godalgotās vietas. Īpašu panākumu gads šoreiz ir 12. klases skolniecei Liānai Zeltiņai: Rēzeknes un Viļānu novada olimpiādēs divas pirmās vietas, viena otrā, viena trešā vieta un trīs atzinības. Liāna ir sagatavojusies un sekmīgi pārstāvējusi savu skolu un novadu divās Valsts olimpiādēs, kopā ar komandu baudījusi uzvaras prieku konkursā “Erudīts 2018” un ieguvusi otro vietu konkursā “Ar sirdi Rēzeknes novadā”, bez tam ir plūktas uzvaras galda tenisa sacensībās valsts mērogā.

Laureāta nosaukumu mācību darbā ir godam nopelnījuši vairāki skolēni: Ilze Verpakovska, Toni Anželo Fernandes, Ērika Peļņa, Daniels Stepiņš, Justīne Kablanova, Līna Šlapakova.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu: Birutai Potašovai, Inārai Paramonovai, Jurim Klismetam, Žannai Kisterei, Vladislavam Kisterim, Oksanai Ščukina-Kilaitenei, Aijai Gribustei, Anitai Klismetei, Ilonai Peļņai, Marijai Mukānei, Irēnai Selivončikai, Aleksandrai Čuhnovai.

Sporta dzīvē šogad vislabāk ir veicies galda tenisā, florbolā, volejbolā – kopā izcīnītas 22 godalgotās vietas. Esam 1. vietā Rēzeknes un Viļānu novada sporta spēlēs dažādās vecuma grupās esam – florbolā, volejbolā, krosa stafetēs, galda tenisā . Latvijas mēroga sacensībās pārstāvējām Latgales reģionu florbolā. Galda tenisisti valsts mēroga sacensībās izcīnījuši godalgotās vietas. Kopvērtējumā Laureāta goda nosaukums piešķirts 14 skolēniem: Renāram Duļķevičam, Jānim Višam, Jolantai Bačkurei, Radvilam Abajevam, Jegoram Poskrjobiševam, Sabīnei Leiņai, Ivanam Sergejevam, Nikitam Romanovskim, Oļegam Lukšam, Vladislavam Uškānam, Vadimam Matisānam, Marinai Rusakovai, Naurim Katkovskim, Dainim Rusakovam. Par savu audzēkņu sasniegumiem ir priecīgi skolotāji: Edgars Teivāns, Arnis Žogota, Eļa Astiča un Dainis Čudars.

Šajā mācību gadā izcils skolas sasniegums ir uzvara novada konkursā “Erudīts 2018”. Kaunatas skolēni apliecināja savas zināšanas un prasmi tās izmantot.

Ar lielu lepnumu saņēmām ziņu, ka projektā “Esi līderis” mūsējie – Ērika Peļņa, Linda Keisele, Inguss Sutins ir ieguvuši Līdera 2018 gada balvu. Kaunatas vārds godam izskanēja visā valstī.

Arī II vieta konkursā “Ar sirdi Rēzeknes novadā” ir vērā ņemams sasniegums. Protams, mūsu pagasta tradīciju popularizēšanā veiksmīgi darbojas folkloras kopa “Rāznaviņa”, kas ieguvusi vairākas 1. un 2. vietas Latvijas un Ziemeļlatgales mēroga pasākumos. Latvijas mēroga konkursā : “Teci, teci valodiņa” 1. vieta Enijai Kuzminskai un Kasparam Bačkuram. 3. klases skolniece Amanda Kudle izcīnīja 3. vietu skatuves runas konkursā. Šajā nominācijā tika sumināti arī Daina Kudravska, Ieva Sutina, Ērika Ruhmane, Maria Vaļuma-Talkiu, Egita Ūdre, Sanita Kuzminska, Rihards Antonovs.

Skolotāji palīdzēja skolēniem gūt panākumus un tie ir: Sandra Viša, Ingrīda Ūzulāne, Regīna Katkovska, Marija Mukāne un Irēna Selivončika.

Skolas laureātu 2018 atbalstīja uzņēmēji: PKS “Kaunata”, Rita un Viktors Tēraudi, Anatolijs Kozlovs, Pēteris Katkovskis, Viktors Leiņa, Arnis Romans un biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” vadītāja Marija Rukmane – sirsnīgs paldies.

Paldies jums, skolēni un pedagogi, par sadarbību, par radošumu un uzņēmību. Paldies vecākiem par palīdzību un atbalstu! Paldies pašvaldībai par iespēju realizēt mūsu ieceres! Strādājam mūsu bērnu, tātad – nākotnes labā!

Mēs esam lepni par savu Kaunatas skolu. Arī turpmāk strādāsim tā, lai skolas vārds novadā un visā valstī tiktu allaž pieminēts ar cieņu.

Pasākuma noslēgumā visi kopā dziedājām “Celīs, bruoļ!” Celsimies, darīsim kopā, priecāsimies, sagaidot Latvijas simtgadi!

Kaunatas vidusskolas direktore Alīna Gendele

Foto: Vladimirs Likovs

DSC_0528 DSC_0532

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0