Kaunatas vidusskola

Publicēts 11.05.2017

Mūsu adrese:
Rāznas iela 17 , Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads LV 4622,
Tālrunis, fakss: 646-67253, e-pasts: kaunata@saskarsme.lv

Tuvāk iepazīt skolu iespējams: http://www.kaunata.lv/Skola.kaunata/index.html

Skolas direktore: Alīna Gendele

Tālrunis: 29107692

Skolas vīzija: Skola, kurā iegūst ne tikai vispusīgas zināšanas, bet iemācās arī domāt, darīt, sapņot, draudzēties un mīlēt. (pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa teiktā)

Skolas misija: Caur sirdi uz sirdi aizdegt zvaigznes, kurām piemīt veselīga pašapziņa, cilvēciskās vērtības, patriotisms, radošums, spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, nemitīgi pilnveidoties un rūpēties par savu tuvāko.

Izglītības programmas: 

Kods

Nosaukums

Licences numurs

Izsniegšanas datums

21011111 Pamatizglītības programma 

V-7621

23.10.2014 

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

V-5860

20.11.2012 

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V-5861

20.11.2012

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

V-5862

20.11.2012

21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

V-5863

20.11.2012

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

V-5864

20.11.2012

 Atbalsta personāls skolā: logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, pedagoga palīgs, mediķis, karjeras izglītības konsultants, individuālās uzņēmējdarbības konsultants

Iespējas profesionālajā pilnveidē:

 • Kopš 2017./2018.m.g. skolā darbojas Rēzeknes mākslas skolas filiāle
 • Kopš 2016./2017.m.g. skolā darbojas projekta “Esi līderis” profesionālās pilnveides programma uzņēmējdarbībā vidusskolēniem
 • Skolā darbojas Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas “Florbols”, “Peldēšana”, “Volejbols”, “Futbols”
 • Izglītojamie apmeklē Maltas mūzikas skolu
 • Vidusskolēniem tiek dota iespēja iegūt bezmaksas “B” kategorijas autovadītāju apliecību
 • Skolā darbojas Skolēnu mācību uzņēmumi
 • Kopš 2015./2016.m.g. skola ir Junior Achievement Latvija dalībskola

Interešu izglītības programmas 2016.2017.m.g.: 

 Tautas dejas(4.kl.)

 • Tautas dejas(5.-7.kl.)
 • Tautas dejas(8.-9.kl.)
 • Tautas dejas(2.-3.kl.)
 • Koris(1.-4.kl.)
 • Jauno ornitologu un ekotūrisma pulciņš (2.-4.kl.)
 • Lego robotikas pulciņš (3.-7.kl.)
 • Robotikas klubs
 • ”Agirvision”(8.-12.kL.)
 • “Elektrozinītis”(1.-6.kl.)
 • “Prātnieks”(1.-12.kl.)
 • Vides objekti (5.-9.kl.)
 • Folkloras kopa „Rāznaviņa”
 • Vides eksperimenti
 • Teātra pulciņš(5.-10.kl)
 • Novadpētniecības darbnīca (5.-12.kl.)
 • Leļļu teātris(1.-5.kl.)
 • Volejbols (6.-7.kl. meitenēm)
 • Volejbols(6.-7.kl.zēniem)
 • Galda teniss (5.-12.kl.)
 • Pludmales volejbols (4.-9.kl.,10.-12.kl.)

Lepojamies, ka skola atrodas Rāznas ezera piekrastē un droši var sevi dēvēt par Rāznas pērli.

Laipni gaidīti Kaunatas vidusskolā!

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0