Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu, piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”

Publicēts 26.06.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA ALAAS 2012/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 09.07.2012. plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu, piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta -  Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633
Kontaktpersona: Aigars Metlāns, tel. 28359080, e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0