Konkurss “Mūsu talanti” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 12.02.2018

Otrais mācību semestris Sakstagala pamatskolā nu jau daudzus gadus sākas ar skolas talantīgāko bērnu lielu rosību. Visi gatavojas skolas talantu šovam. Dejotāji dibina deju grupas, šuj tērpus, aktīvi mēģina dejas. Dziedātāji izvēlas dziesmas un vingrina balsis. Sarosās arī deklamētāji, zīmētāji, eksperimentu veicēji, domājot par to, kādus priekšnesumus varētu demonstrēt šovā.

Un beidzot lielais notikums – konkurss “Mūsu talanti” ir klāt! Šogad konkursā bija astoņi priekšnesumi. Jaunākā konkursa dalībniece – Diāna Saleniece dziedāja dziesmiņu par lietutiņu. Latviešu tautas dziesmas “Olūteņi”, “Rakstu raksti”, “Div dūjiņas” izvēlējās dziedāt Samanta Leitāne, Elīna Lukjanova, Agnese Doroščonoka, Ilze Asače, Alise Kitova. 4. klases skolniece Anna Bažanova izpildīja dziesmu “Neprātīgais vēlējums”. Ar skaistām dejām žūriju pārsteidza 7.-8. kl. meiteņu deju grupa un 6. kl. deju grupa “Unikors”. Konkursā baudījām arī indiešu deju 4. klases skolnieces Valērijas Trehnovas izpildījumā.

Visiem konkursa dalībniekiem bija sarūpētas balvas un tiks dota iespēja uzstāties citos skolas un ārpuskolas pasākumos.

 

Anita Doroščonoka,
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0