Konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem

Publicēts 01.04.2019

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā, kuru šī gada tēma būtu saistīta ar Nacionālo identitāti un patriotismu.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, komercsabiedrības un cita veida organizācijas, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā EUR 400,00 un lielāka kā EUR 1000,00.

Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē), 3. kabinetā līdz 24. aprīlim plkst. 15.00 vai pa pastu līdz 24. aprīlim (pasta zīmogs).

NOLIKUMS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0