Konkurss par Rēzeknes novada moto un logo noslēdzies

Publicēts 09.12.2014
Rēzeknes novada karogs

8. decembrī noslēdzās Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais konkurss par labāko  novada LOGO un novada saukli, jeb MOTO. Konkursā ar savām idejām piedalījās 19 dalībnieki, darbi papīra un CD formātā tika sūtīti gan pa pastu, gan atnesti personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 17. kabinetā. Tagad katru iesniegto darbu rūpīgi izvērtēs komisija, kas labākā logo un labākā moto autoriem piešķirs naudas balvas – katram 400 EUR apmērā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 7. janvārim, publiskojot tos Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā www.rezeknesnovads.lv.

Konkursa mērķis bija izstrādāt Rēzeknes novada logo un Rēzeknes novada saukli, jeb moto, lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un stiprinātu novada tēlu. Logo un moto tiks izmantoti dažādos Rēzeknes novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem, dāvanām, uz robežzīmēm (iebraucot novadā), interneta vidē un citur.

Kā paredzēts konkursa nolikumā, gan logo, gan moto simboliski jāattēlo Rēzeknes novads kā gaiša, videi draudzīga un iespējām bagāta dzīves vieta ar izkoptām tradīcijām, kas nepārtraukti attīstās. Moto jābūt vienkāršam, īsam, kodolīgam, skanīgam un uzmanību piesaistošam, kā arī tam jābūt iztulkotam un labi jāskan arī latgaliešu, angļu un krievu valodā. Savukārt logo jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, vizuāli un filozofiski viegli uztveram, kā arī viegli transformējamam dažādās tehnikās un mērogos. Veidojot logo, vēlams izmantot tīras, optimistiskas krāsas. Pēc autora ieskatiem iespējams izmantot arī Rēzeknes novada karoga un ģerboņa krāsas vai simboliku. Logo izveidē pieļaujami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi. Dalībnieki varēja iesniegt atsevišķu logo vai moto idejas piedāvājumu vai arī piedalīties konkursā ar vienotu logo un moto ideju.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0