Konkurss “Pulkā eimu, pulkā teku”

Publicēts 03.04.2018

Kā katru gadu, arī šogad marts ir aizritējis nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” zīmē. Ir noslēgušies vairāki konkursi: Ziemeļlatgales tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”, tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte”.
Kopā tie pulcēja vairāk kā 180 dalībniekus no dažādām Ziemeļlatgales vietām – Ciblas vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu valsts ģimnāzijas, Viļānu vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Nirzas pamatskolas, Ņukšu tautas nama, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola, Tiskādu vidusskolas, Maltas vidusskolas, Rēzeknes ARPC “Zeimuļs”, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes, Gaigalavas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Kaunatas vidusskolas un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas.
Skolēni rādīja savu prasmi tradicionālo deju, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju, kas pauž sava novada tradīcijas un savdabību, apgūšanā un dejošanā, dziedāšanas prasmes, kas sakņojas lokālajās tradīcijās, kā arī tautas mūzikas instrumentu izmantošanu tradicionālo prasmju popularizēšanā folkloras kopu dalībnieku individuālajā muzicēšanā un kapelu darbībā.
Konkursa noslēgumā skolēni saņēma titulus: mazie, lielie vai vislielākie dziedātāji, dejotāji, muzikanti. Visaugstāko titulu ieguvušie 22.aprīlī dosies uz finālu Rīgā, kur pārstāvēs savu novadu. Rēzeknes novadu finālā pārstāvēs dalībnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”, Kaunatas vidusskolas folkloras kopa “Rāznaviņa”, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas folkloras kopas “Kūkleite”, Maltas vidusskolas folkloras kopa, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes folkloras kopa “Dancarīši”, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola folkloras kopa “Liepiņa” un Rēznas pamatskolas folkloras kopas “Uobuleiši”.

Rēzeknes novada pašvaldības  interešu izglītības speciālistes Anitas Rudzišas teksts  un foto

20180328_10355220180302_105458

20180328_11345820180328_11275020180328_11091320180302_105458

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0