Koru un ansambļu svētki „Mana dziesma Latvijai” pulcē lielus un mazus dziedātājus

Publicēts 14.11.2016

Ar lūgšanu (Annas Rancānes vārdi) par mūsu dzimteni 10. novembrī Lendžu kultūras namā Irēna Ivanova, šī pasākuma iniciatore un rīkotāja, atklāja koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkus „Mana dziesma Latvijai”. Pasākums, kas notiek jau piekto gadu, šogad kopā pulcināja ap 275 mazus un lielus dziedātājus no Rīgas Imantas vidusskolas, Kokneses mūzikas skolas, Rēzeknes 5. Vidusskolas, kā arī Rēzeknes novada skolām: Dricānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Liepu pamatskolas, Maltas Bērnu un jauniešu centra, Maltas speciālās internātpamatskolas un Maltas vidusskolas.

Koncerts tika atklāts ar valsts himnu, un tā kā pasākums notika Rēzeknes novadā tika nodziedāta arī mūsu novada himna. Koncerta repertuārs bija daudzveidīgs un plašs, kura laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, dzimteni. Dricānu vidusskolas 8.-12. klašu vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Veličko), šajā pasākumā piedalās jau piekto gadu, izpildīja Egona Valtera dziesmu „Mana Tēvuzeme”, Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs Juris Dervanovs) izpildīja ansambļa vadītāja sacerēto dziesmu „Latvija”. Puišu dziedājums un saksofona spēle aizrāva visus klātesošos, un ansambļa dalībnieki izpelnījās skaļus aplausus. Maltas vidusskolas kuplais 5.-10. klašu koris (vadītāja Irēna Ivanova) izpildīja divas dziesmas – Viktora Pizāna „Mana Tēvzeme” un Didža Rijnieka „Mana dzimtene”. Skanīgu, rotaļīgu un sirsnīgu priekšnesumu sagādāja Maltas Bērnu un jauniešu centra meiteņu popgrupas mazās knīpas, nodziedot Imanta Pauras dziesmu „Tīra Latvija” un I. Kraševska skaņdarbu „Rudens”. Gaigalavas pamatskolas 2.-4. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Rasma Igaune) izpildīja Daces Robules dziesmiņu „Lietutiņš”, kuru beigās pārveidoja par laikapstākļiem atbilstošu un nodziedāja par sniedziņu. Skanīgi un sirsnīgi bija arī Liepu pamatskolas 2.-4. klašu vokālais ansamblis „Mākonītis” (vadītāja Ināra Blinova) un Rēznas pamatskolas 5.-9. klašu vokālais ansamblis (vadītāja Ilona Butkāne), kuri izpildīja Daces Robules skaņdarbu „Mazā domiņa ” un latviešu tautas dziesmu „Skaista mana brāļa sēta”. Sulīgi, skanīgi un sirsnīgi bija arī viesu izpildītie priekšnesumi, kas ar savām balsīm piepildīja visu skatītāju zāli. Rēzeknes 5. vidusskolas 5.-9. klašu koris (Iveta Kepule) izpildīja divas dziesmas – „Dzied, māsiņa!” un „Pilsētai ar rozi matos”. Atraktīvu dziedājumu mums rādīja Kokneses mūzikas skolas vecāko klašu koris (vadītāja Lelde Kamzole – Gagaine), izpildot dziesmas „Uz Rīgas pili” (Andris Kontauts) un „Latvijai – mūsu mīļajai zemītei” ( Anita Rezevska). Kupli bija pārstāvēti Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris „Unda” (vadītāja Rita Birzule) un zēnu koris „Auseklītis” (vadītājs Eduards Grāvītis). Šo koru izpildījumā tika nodziedātas dažādas dziesmas – Austriņa „Skaitāmdziesmiņa”, Valta Pūces „Lai ir!”, Raimonda Paula „Kur ko likt?” un Zigmāra Liepiņa „Svētī, debesis, šo zemi!”

Tā kā pasākums notika Mārtiņdienā, tad tika dziedātas arī Mārtiņdienas dziesmas, un dziesmu izpildītāji cienājās ar „Mārtiņdienas gaiļa” cepumiem.

Pasākums izskanēja ar dalībnieku kopkora dziedātājām dziesmām ” – „Mēs iesim tuvāk” (Renārs Kaupers), „Olūteņam” (Rasma Kulamova) un „Saule, pērkons, Daugava”. Dzirdot skanīgo dziedājumu, varēja sajusties kā lielajos Dziesmu svētkos.

Pasākuma noslēgumā dziedātāji varēja cienāties ar sarūpētajiem cienastiem un izlocīt kājas jautros deju ritmos.

Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un rīkotājai Irēnai Ivanovai, īpašs paldies Lendžu kultūras nama vadītājai Ligitai Meļko par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī paldies visiem šo svētku dalībniekiem.

Anita Rudziša,
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste
Autores foto

Dricānu vidusskolas 8.-12. klašu vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Veličko) Gaigalavas pamatskolas 2.-4.klašu vokālais ansamblis (vadītāja Rasma Igaune) kokneses mūzikas skolas vecāko klašu koris (vadītāja Lelde kamzole Gagaine)  Liepu pamatskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis Mākonītis (vadītja Ināra Blinova) Maltas vidusskolas 5.-10.klašu koris (vadītāja Irēna Ivanova) Maltas vidusskolas 5.-10.klašu koris (vadītāja Irēna Ivanova) Maltas Bērnu un jauniešu centra meiteņu popgrupa (vadītāja Irēna Ivanova) Maltas speciālās interrpamatskolas vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs Juris Dervanovs) Rēzeknes 5. vidusskolas 5.-9.klašu koris (vadītāja Iveta Kepule) Rīgas Imantas vidusskolas zēnu koris Auseklītis (vadītājs Eduards Grāvītis) Rīgas Imantas vidusskolas zēnu koris Auseklītis (vadītājs Eduards Grāvītis) Rīgas Imantas vidusskolas 1. klases zēnu koris Auseklītis (vadītājs Eduards Grāvītis) Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris Unda (vadītāja Rita Birzule) Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris Unda (vadītāja Rita Birzule) Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris Unda (vadītāja Rita Birzule) Dricānu vidusskolas 8.-12. klašu vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Veličko)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0