Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām

Publicēts 11.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/7ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0