Kur atļauts peldēties

Publicēts 21.08.2019

Rēzeknes novada pašvaldība augustā veica peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos.

Augusta mēnesī peldūdeņu paraugi tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā (Aktīvā pludmale), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Veresovkā un Lamašos), Viraudas ezerā (Lendžu pagasts), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (Vecružina), pie Spruktu ūdenskrātuves (Rēzeknes upe), pie Rēzeknes upes (Poludņu tilts), Dziļūta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu ūdenskrātuvē, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts), Gaiduļu ezerā, pie Rozentovas tilta (uz Maltas upes).

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku ciemā pie skolas) ir iekļautas monitorējamo peldvietu sarakstā par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem.

Peldūdeņu paraugos tika veikti mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī tika veikts katras peldvietas vizuālais novērojums.

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes novērojumiem augusta mēnesī, minētajās peldvietās peldēties ir atļauts.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2019. gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

Informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldūdens monitorings. Turpat, visas sezonas garumā, ir pieejami to neoficiālo peldvietu apsekošanas rezultāti, par kurām inspekcija saņems analīžu rezultātus. Neoficiālo peldvietu analīzes tiek veiktas pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas.

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste, tel. 64607195.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0