Kur var droši peldēties?

Publicēts 10.07.2015

Rēzeknes novada pašvaldība veikusi kārtējo peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Peldūdeņu paraugi paņemti dīķī pie Audriņu skolas, Rāznas ezerā („Ezerkrasti”), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (c. Veresovka, Lamaši), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (c. Zosna), Černostes ezerā, Pūpolu ūdenskrātuvē (c.Bekši), Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (c. Vecružina), Adamovas ezerā (c. Adamova), Ančupānu ūdenskrātuvēs, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts).

Tika veikti fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi. Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem, dīķī pie Audriņu skolas, Dricānu centra dīķī un Ančupānu ūdenskrātuvēs (paaugstināts E.Coli daudzums) peldēties nav ieteicams, bet pārējās iepriekš minētajās peldvietās peldēties atļauts.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku ciemā – pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem peldoties dīķos, jo tur pārsvarā ir stāvošs ūdens un, ja rodas labvēlīgi klimatiskie apstākļi, ir lielāka varbūtība savairoties E.Coli baktērijai.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2015. gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”. Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiks veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā).

 

 

Informāciju sagatavoja:
Terēzija Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākā speciāliste

(tel. 646 07185, terezija.kruste@rēzeknesnovads.lv).

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0