Kur var droši peldēties?

Publicēts 14.07.2016

Rēzeknes novada pašvaldība peldūdeņu monitoringu veic publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos.

Jūlija mēnesī peldūdeņu paraugi tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciematā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti”), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts), Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (c. Veresovka, Lamaši), Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (c. Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (c.Bekši), Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (c. Vecružina), pie Spruktu ūdenskrātuves (uz Rēzeknes upes), pie Rēzeknes upes (Poludņu tilts), Dziļūta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (c. Adamova), Ančupānu ūdenskrātuvēs.

Tika veikti fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi.

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem, peldēties ir atļauts visās iepriekšminētajās vietās. Vertukšnes ezerā peldēties nav ieteicams, jo tika konstatēts papīra un plastmasas atkritumi.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (c. Lipuški – pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2016.gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiks veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā).

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības vecākā speciāliste Dana Veselova
(tel. 646 07195, Dana.Veselova@rēzeknesnovads.lv).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0