Kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsole ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā

Publicēts 02.11.2018

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
2. Izsoles sākumcena EUR 5040.00 (pieci tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi), izsoles solis 100.00 (viens simts euro 00 centi).
3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 504.00 (pieci simti četri euro centi) un dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018.gada 21.novembris, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4622
5. Izsoles veids – mutiska, lejupejoša izsole.
6. Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2018.gada 21.novembrī plkst.10.00.
7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29224840
8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
9. Kontaktpersona – Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840

lejupejošas Izsoles-Not. autobuss MAN

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0