Labākie Latgales skolotāji saņem Nikodema Rancāna balvu, starp tiem – trīs Rēzeknes novada pedagoģes

14.09.2015

Izglītība

Svētdien, 13. septembrī, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības rosināta, Rēzeknes Augstskolas organizēta, tika pasniegta izcilā katoļu garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem. Šogad iedibinātās balvas un konkursa mērķis bija stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.
Noslēguma pasākums un balvu pasniegšana notika tieši monsinjora Nikodema Rancāna 145. dzimšanas dienā viņa paša izlolotajā Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā, kurš mūsdienās turpina darbu un ir pazīstams kā Rēzeknes Augstskola.
Konkursam tika izvirzīts 31 skolotājs četrās nominācijās.
Balvu par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē saņēma Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas skolotāja Veronika Dundure un Baltinavas vidusskolas skolotājs Imants Slišāns. Savukārt specbalvu šai nominācijā saņēma Anita Žogota no Nautrēnu vidusskolas, kuru balvai bija pieteikuši viņas skolēni.
Balvu par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.) saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Olga Grišāne, bet specbalvu - Viļānu vidusskolas skolotāja Felicija Leščinska.
Nominācijai par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai Daugavpils Būvniecības tehnikuma skolotājam Aleksandram Boginskim, bet specbalvu piešķirta Baltinavas vidusskolas un Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolotājai Ivetai Gabrānei.
No pedagogiem, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus, specbalvu par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīvu, spēju aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u. c.) saņēma Nautrēnu vidusskolas Bērzgales struktūrvienības pamatskolas skolotāja Guntra Kuzmina.
Īpašu balvu par nopelniem latgaliešu literārās valodas attīstībā un popularizēšanā saņēma filoloģijas zinātņu doktore, prof. Lidija Leikuma. Daugavpils Universitātes docētāja, LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedras asociētā profesore aktīvi darbojas Latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas komisijā, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijā, Rīgas Latgaliešu biedrībā „Trešuo zvaigzne”.
Nikodema Rancāna balvas laureāti saņēma sudraba pakavsaktu, kuru speciāli šim pasākumam izgatavoja Rēzeknes novada Maltas pagasta rotkalis Rihards Ciblis.
Svinīgo brīdi pie Nikodema Rancāna pieminekļa kuplināja J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēknes Kristīne Maļavko un Viktorija Radomane, klātesošos uzrunāja Romas katoļu baznīcas Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska, Rēzeknes Augstskolas rektors, profesors Edmunds Teirumnieks, dzejniece Anna Rancāne.  Savukārt balvas pasniegšanas pasākumā valdīja vitalitāte un  sulīgs latgaliešu humors, ko azartiski spridzināja Baltinavas teātra kopas „Palādas” aktieri Imants Slišāns un Jezups Jermacāns, kuri iejutās N. Rancāna stāstu varoņos – Kristops Brems un Miķelis (scenārija autore Ilga Šuplinska). Gara lidojumu iedvesmoja vīru koris „Graidi” (vadītājs J. Mežinskis). Pasākumā tik prezentēts arī vēl nebijis darbs - L. Kerola grāmatas "Alise Brīnumzemē" tulkojums latgaliešu valodā. Grāmatas veidotāji   – tulkotāja Evika Muizniece, Valentins Lukaševičs un Sandra Ūdre, grāmatas redaktore Ilga Šuplinska.
Cerēsim,  ka šī Nikodema Rancāna balvas tradīcija turpināsies arī nākamgad, bet šoreiz paldies atbalstītājiem -- Rēzeknis Augstskolai, Izglītības un Zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Dagdas, Aglonas, Rēzeknes, Ludzas novada pašvaldībai, laikrakstam "Izglītība un Kultūra”, portālam Lakuga.lv, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai.
 
Foto: Māris Justs
Fotogalerija
 

Click to listen highlighted text!