Labo darbu nedēļa Tiskādu vidusskolā

Publicēts 27.10.2016

Labo darbu nedēļas ietvaros Tiskādu vidusskolas 11. klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju, ”bruņojušies” ar grābekļiem, devās sakopt Tiskādu vecticībnieku lūgšanu nama teritoriju – grāba lapas, lika tās vecajā segā un nesa prom. Par paveikto darbu viņi saņēma lielu gandarījumu.

6.-8. klašu skolēni uzaicināja ciemos uz skolu Silmalas bērnudārza audzēkņus un parādīja viņiem teātra izrādi “Nepaklausīgā Daša”. Pēc uzveduma tika sarīkota radošā darbnīca papīru locīšanā – ar skolēnu palīdzību mazie bērni veidoja lecošas vardes. Maziem bērniem nodarbība ļoti patika, viņi strādāja aktīvi un ar interesi.

7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju pēc stundām strādāja skolas apkārtnē. Labiekārtoja Dabas taku, ar patiku un interesi sacensību veidā, veicot dažādus rudens darbus.

Ar skolēnu pašpārvaldes iniciatīvu tika organizēts koncerts Pensionāru sociālās aprūpes centrā Rēzeknē. Mūsu instrumentālais ansamblis „Fantāzija” nospēlēja dažādas kompozīcijas, pirmsskolas meitenes Laima un Albīna nodziedāja rudens dziesmas, 12. klases skolniece Alla liriski noskaņoja publiku, izpildot dziesmas „Māmiņas rokas” un „Šie sapņi”, skolas deju pāris Ksenija un Vlads iepriecināja klātesošos ar skaistām dejām. Mēs esam pārliecināti, ka sagādājām prieku veciem cilvēkiem, jo redzējām gan smaidus, gan, dažbrīd, asaras viņu sejās un dzirdējām viņu pateicības vārdus pēc koncerta.

Visi bija vienisprātis, ka tā ir lieliska akcija, kurā ikviens cilvēks savas brīvās gribas aicināts, ir gatavs palīdzēt un iepriecināt citus. Vienalga, liels vai mazs ir darbs, galvenais ir prieks sirdī, smaids sejā un gandarījums par to, ka spēj dot citiem. Tomēr atcerēsimies – katrs var paveikt labu darbu ne tikai labo darbu nedēļas ietvaros, bet arī ikdienā.

Tiskādu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
Irīna Ščerbakova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0