Laime ir ligzdā! Demogrāfiskā situācija Rēzeknes novadā 2018. gadā

Publicēts 17.01.2019

Ir aizvadīts vēl viens gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto 2018. gadā.

Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 97 jaundzimušie, t.sk. reģistrēti vecāku laulībā- 46 gadījumos, ar paternitātes atzīšanu- 43 gadījumos, ar trīspusējo paternitāti -2, bez ziņām par bērna tēvu- 6 gadījumos. Vecāki izteikuši vēlmi deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu Rēzeknes novadā 88 ģimenēs.

No 97 reģistrētajiem jaundzimušajiem 52 ir zēni un 45 meitenes.

Vairāk jaundzimušo reģistrēts februārī (18) , janvārī un aprīlī(12), martā un novembrī(11),vismazāk – jūlijā un oktobrī (2), septembrī (3) .

Vislielākais jaundzimušo skaits ir reģistrēts Stružānu (9) un Maltas pagastā (8), Silmalas pagastā (7), Kaunatas un Rikavas pagastā reģistrēts pa 5 mazuļiem , Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ozolaines, Ozolmuižas un Vērēmu pagastā- pa 4 bērniņiem. Kantinieku, Mākoņkalna un Stoļerovas pagastā jaundzimušie novada dzimtsarakstu nodaļā netika reģistrēti.

36 ģimenes pagājušajā gadā sagaidījušas pirmdzimto, 25 ģimenes– otro, 24 – trešo, 9 – ceturto, 1 – piekto, 1-sesto, bet viena ģimenīte jau vienpadsmito bērniņu.

Populārākie meiteņu vārdi pagājušajā gadā bija- Viktorija (3), Katrīna(3), Annija(3), Alise (2). Populārākie zēnu vārdi 2018. gadā- Nikita (5), Marks(4), Dāvids (3), Mairis (3), Teodors (2), Jēkabs (2). Bērniņiem doti arī retāk sastopami vārdi-Čajana, Kevins, Darijs,Vanesa. Joprojām populāri ir seni personvārdi – Jēkabs, Jānis, Veronika, Līga.

2018. gadā dzimušo bērnu vecāki, ja bērna reģistrētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada administratīvā teritorijā un vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarēts Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, saņēma īpašu dāvanu komplektu – sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar vēstuli bērniņam un viņa ģimenei.

2018.gadā nodaļā reģistrēti 397 miršanas gadījumi- 242 novada iedzīvotāji un 155 citu pašvaldību iedzīvotāji.

Vislielākais mirušo skaits ir reģistrēts februārī (52), janvārī(51), martā (48), aprīlī (47), vismazākais- jūlijā (15).Vislielākais mirušo personu skaits reģistrēts Silmalas (34), Maltas(22) ,arī Ozolaines un Vērēmu pagastā (15). Vismazākais mirušo personu skaits reģistrēts Kantinieku (1), Audriņu un Nagļu pagastos(3), Lendžu un Pušas pagastā (4). No 242 novadā deklarētajām mirušajām personām 126 bija vīrieši, 116- sievietes .Visizplatītākais nāves cēlonis- sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības, daudzos gadījumos nāves iemesls bija nelaimes gadījumi, pašnāvības.

2018. gadā novadā reģistrētas 73 laulības. (2017.gadā – 70).

47 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, bet 26- Rēzeknes novada teritorijās esošajās baznīcās. Visvairāk laulību tika noslēgtas Bērzgales un Rozentovas Romas katoļu baznīcā -7, Sarkaņu- 4, Dricānu un Nautrēnu -2, Kaunatas, Pušas, Feimaņu un Ozolmuižas Romas katoļu baznīcā- pa vienam pārim. Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu teikuši ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no Dagdas, Ludzas, Kārsavas ,Talsu ,Viļakas, Krāslavas, Viļānu,Ventspils,Tukuma, Zilupes, Daugavpils, Varakļānu, Aglonas, Madonas novada, kā arī Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Jūrmalas, Daugavpils un Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji, tostarp 5 ārzemnieki- Baltkrievijas, Lietuvas, Nīderlandes, Lielbritānijas un Krievijas pilsoņi.

Visvairāk laulības aizvadītajā gadā slēgtas jūlijā un septembrī.

Tagad laulību var reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu nodaļā, bet arī citā atbilstošā vietā. Šogad 15 pāri izvēlējās reģistrēt savu laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas- Ūdens tūrisma attīstības centrā,, Bāka”, viesu mājās, mini zoo,, Rozīte”, atpūtas vietā ,,Kalēji”, bet Rēzeknes novadā vispopulārākā vieta arī 2018.gadā , kurā tiek slēgta mūža derība, ir Lūznavas muiža.

57 līgavas stājās laulībā pirmo reizi, 10 – otrajā, piecas – trešajā laulībā un viena līgava stājās laulībā jau ceturto reizi, savukārt 52 līgavaiņi stājās pirmajā, 18- otrajā laulībā, divi līgavaiņi ,,jā,, vārdu teikuši jau trešo reizi un viens- jau ceturto reizi. Mīlestībai nav svarīgs gadu skaits, tāpēc laulībā stājās arī 1942.gadā dzimusi līgava, bet līgavainis – 1941.gadā.

2018. gadā dzimtsarakstu nodaļa turpināja aizsākto tradīciju- svinīgu Zelta un Dimanta pāru godināšanu. Svinīgajā pasākumā, kas notika Lūznavas muižā piedalījās pieci pāri, kuri kopdzīves gadu skaits sasniedza 50 un viens pāris, kuri 2018. gadā svinēja jau dimanta kāzas, tātad 60 kopdzīves gadus. Divi pāri slimības dēļ uz pasākumu ierasties nevarēja.

No nodaļas arhīva izsniegtas 87 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 61 izziņa fiziskām un juridiskām personām, sagatavotas un izsniegtas 12 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Arhīvā esošajos laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas spriedumiem un notāru paziņojumiem, izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu, šķirtas 29 laulības, saņemti 8 tiesas spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu, civilstāvokļa aktu reģistros kopumā gada laikā veikti 38 papildinājumi un labojumi.

2018.gadā noformētas 6 uzvārda maiņas lietas un saņemtas Dzimtsarakstu departamenta atļaujas .

Laime ir ligzdā — tā par Latvijas ģimenēm rakstīja dzejnieks Kārlis Skalbe. Lai vienmēr novērtējam ģimenes vērtību- mājas sajūtu, atbalsta plecu. Lai nākamais gads katrai ģimenei atnes laimi un labklājību, lai Jaunais gads visiem ir veselīgs, panākumiem bagāts un mīlestības pilns!

Lai mēs visi jūtamies laimīgi, ka šajā brīdī dzīvojam šeit, Rēzeknes novadā, Latvijā!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0