Lasīšanas maratona “100 lasītākās grāmatas par Latviju” noslēguma dienas lasījumi “Kopā. Veltījums Latvijai” Rēzeknes reģiona novadu bibliotēkās

Publicēts 30.11.2018

Lasīšana atklāj ko jaunu, atbrīvo, sniedz prieku, baudu un atpūtu!

28. novembrī visu dienu vienojāmies lasīšanas akcijā, kura notika vairāk nekā divdesmit publiskajās bibliotēkās Rēzeknes un Viļānu novadā. Dienas lasījumi noslēdza lielo lasīšanas maratonu, kas ilga pusotra gada garumā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 8. oktobrim. Tas veicināja literatūras popularizēšanu, jo bibliotēkās tika popularizēti un izsniegti vairāki simti eksemplāru grāmatu par Latviju, bet lasīšanas maratona noslēgumā apkopotas simts lasītākās.

Lasīšanas dienas aktivitātes Rēzeknes novadā ievadīja rīta dzejas lasījumi Dricānu pagasta bibliotēkā, turpinājās Gaigalavas pagasta bibliotēkā, Silmalas pagasta Kruķu un Ružinas bibliotēkā, Ozolmuižas pagasta bibliotēkā, Nagļu pagasta bibliotēkā, Nautrēnu pagasta bibliotēkā, Stoļerovas pagasta bibliotēkā, Feimaņu pagasta bibliotēkā, Sakstagala pagasta bibliotēkā, Stružānu pagasta bibliotēkā, Mākoņkalna pagasta bibliotēkā, Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēkā, Maltas pagasta bibliotēkā un noslēdzās ar vakara lasīšanas zibakciju Audriņu pagasta bibliotēkā.

Kaunatas pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Tamāra Kablanova , Griškānu pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Proveja un Ilzeskalna pagasta bibliotēkas vadītāja Ināra Strode sarīkoja tikšanos ar grāmatām un skaļo lasīšanu ar spēlēm un rotaļām bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lai uzturētu dzīvu lasītprieku un kopābūšanu, notika lasīšanas zibakcijas, skaļā lasīšana, prozas un dzejas lasījumi, sarunas un domu apmaiņa par izlasīto. Lasīšanai tika izvēlētas, katrā bibliotēkā populārākās, aktuālākās vai lasītāju iemīļotākās grāmatas .

Feimaņu pagasta bibliotēkā jauniešu un pieaugušo auditorijai tika lasīti novadnieces Olgas Radziņas atmiņu grāmatas “Sirds mana paliks te mūžam” fragmenti. Gaigalavas pagasta bibliotēkā notika Ivetas Dimzules grāmatas “Bites deja” fragmentu lasījumi un diskusijas. Tām bija vairāk novadpētnieciska ievirze, jo grāmatas galvenā varone ir no Gaigalavas pagasta. Ļoti sirsnīgas un reizē filozofiskas sarunas izvērtās Nautrēnu pagasta bibliotēkā, lasot Lindas Mūrnieces “Gandrīz dienasgrāmata” un Ivetas Dimzules “Bites deja” grāmatu fragmentus. Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā tika lasīti Noras Ikstenas grāmatas “Mātes piens” fragmenti. Šī grāmata pēc lasīšanas maratona aptaujas rezultātiem ir vislasītāko grāmatu saraksta augšgalā. Audriņu pagasta bibliotēkā zibakcijā piedalījās dažāda vecuma lasītāji – bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri pievērsās uzziņu literatūras lasīšanai divdesmit minūtes, izlasot un atsaucot atmiņā, viņuprāt, nozīmīgākos un interesantākos notikumus mūsu valsts dzīvē. Stružānu pagasta bibliotēkā patriotiskās dzejas lasījumus papildināja muzikālie priekšnesumi. Arī citās bibliotēkās šajā dienā uzmanības centrā nonākušas un vairākkārt pārlapotas grāmatas kas vēsta par Latviju!

Paldies visiem, kuri uztur un vairo lasītprieku, spēj izjust, izprast un izdzīvot grāmatu, un atcerēsimies latviešu rakstnieces Zentas Mauriņas vārdus ”… no visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt…”

Bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša

Maltas zib Kaunatas zib1 Feimanu zib

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0