Šī gada lielākās lietavas nodara postu Latgalē

Publicēts 24.08.2017
Ceļš Ilzeskalna pagastā. Foto: Alberts Kindzulis

Jau otro dienu Latgalē turpinās šā gada spēcīgākās lietavas, appludinot zemākās vietās pļavas un tīrumus, izpostot lauku ceļus. Lielus postījums lietavas nodarījušas lauku ceļiem Rēzeknes novadā. Šobrīd pašvaldība apseko nodarītos postījumus.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs uzsvēra, ka Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieki šajās dienās sevišķi apmeklēs novadā dzīvojošos riska grupas iedzīvotājus – vecos un vientuļos cilvēkus, daudzbērnu ģimenes u.c., lai noskaidrotu, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība. Savukārt iedzīvotāji tiek aicināti nebūt vienaldzīgiem un sniegt atbalstu kaimiņiem, par krīzes situācijām ziņot pagasta pārvaldei, bet, ja tas ir nepieciešams, arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Gailuma informēja, ka lietus izskalojis vietējās nozīmes ceļu posmā Lucatniki – Plešaunīki. Šis ceļa posms, pa kuru iet skolēnu autobuss, nesen bija izremontēts, taču caurtekas nav bijušas spējīgas uzņemt tik lielu nokrišņu daudzumu, kā tas ir bijis pēdējo diennakšu laikā, pie tam, ceļa malā esošajās zemēs nedarbojas meliorācijas sistēmas. Vairākās vietās bojāts ir arī valsts ceļš Ilzeskalns — Rogovka. G. Gailuma pieļāva, ka pagasta pārvaldei nāksies griezties pēc palīdzības Vides un reģionālās attīstības ministrijā, lai saņemtu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs pastāstīja, ka daudzviet izskalotas caurtekas, uz zemes ceļiem veidojas lielas bedres. “Pat krūmi neiztur, gāžas uz ceļa, jo lietus izskalojis saknes. Postījumi ir lieli.”

Daudzviet pagastos applūduši daudzdzīvokļu namu pagrabi, Nautrēnu pagasta centrā, Rogovkas ciemā lietus ūdens tiek atsūknēts no kurtuvēm, lai nepieļautu tā ieplūšanu ciema attīrīšanas iekārtās. Arī Nautrēnu pagastā izskaloti ceļi, no krastiem izgājusi Ičas upe. Ozolaines pagastā applūdis pagrabs pagasta pārvaldes ēkā, ūdens ieplūst kultūras nama ēkā.

“Arī Strūžānos bēdīgi – mūsu Mazupīte jau tuvojas Aiviekstes apmēriem, applūduši pagalmi, celiņi, mazdārziņi, ezers plūst pāri, dambis nespēj uzņemt lielo ūdens daudzumu, jaunizraktais dīķis pazudis zem ūdens ar visu saliņu. Apkārtnē iziet no krastiem zivju dīķi. Visvairāk žēl mazdārziņu. Asaras birst, kad redzi, ka zem ūdens ir pazudušas puķes, gurķi, kartupeļi utt. Cilvēku lielais darbs un pūles vasaras garumā nu līdzinās nullei,” — stāsta Strūžānu pagasta iedzīvotāja Leokādija Razgale.

Rēzeknes novada pašvaldības komunālinženieris Alberts Kindzulis aicināja iedzīvotājus nekavējoties ziņot pa tālruni 26447724 par visiem nokrišņu radītajiem postījumiem, kuri klasificējami kā neparedzētie gadījumi. Viņš informēja par veicamajiem pasākumiem:

  • Rīkojums par infrastruktūras objektu apsekošanu sakarā ar ilgstošiem spēcīgiem nokrišņiem.
  • Objektu apsekošana veicot foto un/vai video fiksāciju.
  • Nepieciešamības gadījumā veikt satiksmes ierobežošanu (ceļa zīmes, lentas u.c.)
  • Konstatējot, ka nepieciešama izskalojuma aizbēršana, caurtekas atjaunošana vai cits, jāsastāda Akts – Tāme (apstiprināta ar sertificēta tāmētāja parakstu) – Ceļa kartiņa.
  • Veiktajiem darbiem: Rēķins – Pieņemšanas nodošanas akts (Materiālu norakstīšanas akts) – Bankas izdruka par apmaksu – Fotofiksācija.

Pielikumā veidlapu paraugi, lai grieztos Vides un reģionālās attīstības ministrijā finansējuma neparedzētiem gadījumiem saņemšanai. Lūgums pievērst uzmanību dokumentu noformējumam (datums/ vieta/ paraksts).  Failā “Akts_veidlapa.doc” apskatītais gadījums attiecas uz plašiem postījumiem, bet ja ir izskalots viens ceļš, tad apskati veicam vienā dienā.

Alberts Kindzulis lūdza visus postījumus, tāpat kā veiktos darbus, noteikti fiksēt fotogrāfijās.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs atzina, ka laika apstākļu radītie postījumi tiks apkopoti. Viņš uzsvēra, ka Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieki šajās dienās sevišķi apmeklēs novadā dzīvojošos riska grupas iedzīvotājus – vecos un vientuļos cilvēkus, daudzbērnu ģimenes u.c., lai noskaidrotu, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība. Savukārt iedzīvotāji tiek aicināti nebūt vienaldzīgiem un sniegt atbalstu kaimiņiem, par krīzes situācijām ziņot pagasta pārvaldei, bet, ja tas ir nepieciešams, arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112. 

Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija, nokrišņu daudzums Rēzeknes apkaimē aptuveni diennakts laikā sasniedzis jau vismaz 112 litrus uz kvadrātmetru, kas ir pusotra mēneša norma. Meteorologi sola, ka lietusgāzes pierims tikai piektdien, brīvdienās līs pavisam maz un tikai vietām, biežāk uzspīdēs saule.

Anna Rancāne

Foto: Edgars Blinovs, Leokādija Razgale, Alberts Kindzulis

Ūdens plūst Ozolaines pagasta ēkas pagrabā. IMG_0268 IMG_0269IMG_8251 IMG_8244 IMG_8245 IMG_8247 IMG_8248DSCN4522 DSCN4497

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0