Latgales jaunieši ir pārliecināti – “Laukiem būt!”

Publicēts 20.11.2018

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) jau septīto gadu uz bezmaksas mācībām, lai iegūtu vai papildinātu savas zināšanas uzņēmējdarbībā, aicina uzņēmīgus, aktīvus jauniešus. Pēc apmācībām, jaunieši var pieteikties konkursam “Laukiem būt!”, kur, izstrādājot savu biznesa plānu, aizstāvot ideju konkursā, ir iespēja iegūt naudas balvu plāna realizēšanai.

Iepriekšējos konkursos sekmīgi startējuši vairāki mūsu jaunieši. Lūk, dažu jauniešu vērtējums, atziņas par pasākumu.

Gunta Nagle. Viena no konkursa „Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” laureātēm 2012.gadā.

Kārsaviete – caur un cauri! Guntu jau kopš bērnības saistīja ideja par apģērbu modelēšanu. Likumsakarīga bija mammas izlasītā un pasniegtā informācija par LLKC piedāvāto iespēju jauniešiem apgūt biznesa lietas.

Gunta atzīst, ka tieši mācību laikā saņemtā informācija par finanšu pieejamību ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības attīstībai pavēra iespēju idejas realizēšanai. Pirms tam viņai bija radies priekšstats, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) atbalsta tikai ar lauksaimniecisko ražošanu saistītās aktivitātes. Ideju Gunta būtu realizējusi, tikai daudz vēlāk, bet, kas to zin! Konkursā iegūtā naudas balva tika ieguldīta apstiprinātajā LAD projektā.

Šobrīd Guntas Nagles izveidoto modes salonu “LAGU” atpazīst ne tikai Kārsavā.

Guntas vērtējums par pasākumu ir pozitīvs, piebilstot, ka tas jāturpina. Apgūto zināšanu un informācijas apjoms bijis pietiekošs, lai jaunieši, kuriem tas interesē, spētu tālāk darboties patstāvīgi.

Žanis Jesko. 2014. gadā, startējot konkursā ar projektu “Biškopības produkcijas ražošanas attīstīšana piemājas saimniecībā “Dzipšļi”, iegūta 1. vieta. Žanis, atgriezies no Jelgavas, dzīvo un darbojas savā dzimtajā Rēzeknes novada Nagļu pagastā. Nenoliedzami, augstais novērtējums konkursā deva stimulu tālākai darbībai.

Ar biškopību Žanis nodarbojās hobija līmenī. Kā nokārtot visas lietas, lai darbību reģistrētu oficiāli, lai veiktu uzskaiti, saprašanas un zināšanu nav bijis. Tikai, kad nonācis LLKC Rēzeknes nodaļā, paskaidrots, kas un kā jāizdara. Drīz arī sekojis šis aicinājums par iespēju piedalīties mācībās un konkursā.

Žanim ir savi secinājumi par pasākumu kopumā. Viņš uzskata, ka vienā grupā nevar būt tikko vidusskolu absolvējis jaunietis ar jau kaut cik dzīves pieredzi guvušu. Dzīves pieredze liek biznesa plānu veidot piezemētāku, reālāku.

Viennozīmīgi, “Laukiem būt!” jāturpinās, tāds ir Žaņa novēlējums. Tieši šis pasākums devis pārliecību, ka biškopība var būt rentabla nozare.

Sanita Zunda 2015. gadā konkursā sekmīgi aizstāvēja savu ideju par garšaugu stādīšanu podiņos. To apliecina iegūtā 3. vieta kategorijā “Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē”.

Ideja par garšvielu audzēšanu bijusi jau agrāk. Mācību procesa gaitā doma vairāk izkristalizējusies. Sarunā Sanita uzsver, ka pasākums ir jāturpina, mācību saturu novērtē kā labu, tomēr ne viss īsti bijis saprotams līdz galam. Jebkurā biznesā, darbā jāmācās nepārtraukti.

Ideja par garšaugu audzēšanu tiek uzturēta, lai gan darbība šobrīd aizņemtības dēļ nav peļņu nesoša.

Andris Višņevskis no Viļānu novada Dekšāres pagasta 2016. gadā konkursā ieguva 1. vietu. Nu jau atpazīstams Latvijas mērogā kā kaņepju produkcijas ražotājs. Andris ļoti atzinīgi novērtēja pasākumu kopumā, pirmkārt, uzsverot tā noderīgumu. Arī Andrim ideja par kaņepēm bijusi jau pirms mācībām, taču  nav bijis skaidrības ne par dokumentācijas sakārtošanu, ne par to, kā uzlikt to visu uz papīra, respektīvi, nebija nojausmas par biznesa plānu. Šobrīd notiek aktīva darbība, nenovirzoties no uzstādītajiem mērķiem.

Mācību procesu Andris novērtē pozitīvi. Šāda veida mācības un konkurss jāturpina. Andris uzsver, ka tas faktiski ir vienīgais veids, ja cilvēkam nav ne reālu līdzekļu, ne pieredzes, bet ir vēlme darboties, uzsākt vai attīstīt savu mazo biznesu.

Velga Sarmule – 1. vietas ieguvēja 2017. gadā kategorijā “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana (tai skaitā mājražošana un maza apjoma pārtikas pārstrāde).”

Izlasot LLKC Rēzeknes nodaļas informāciju par pasākumu “ Laukiem būt!” Rēzeknes novada mājas lapā, bijis skaidrs, ka jāmācās. Tieši mācību procesa laikā Velga pilnveidoja savu ideju par saldējumu ražošanu. Mājas apstākļos ražotos Velgas kārumus zem kopējā nosaukuma “Cukurella” nu jau nobaudījis ne viens vien. Velga pēc savas būtības atklāta, darbīga, nāk, interesējas, apmeklē seminārus. Pozitīvi vērtē iespēju jauniešiem piedalīties šāda veida mācībās un konkursā.

Anastasija Saleniece,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0