Latgalē notika Vecāku forums

Publicēts 29.12.2014
Kaunatas vidusskolas pārstāves vecāku forumā

Šī gada 6. decembrī Daugavpilī notika Latgales Vecāku forums, kura tēma bija  izaicinājumi un risinājumi bērnu izglītošanā. No Kaunatas vidusskolas tajā piedalījās divi vecāki –Tamāra Kablanova un Dace Zagorska, kā arī pedagoģe Evita Kairiša. Mūsu mērķis bija uzzināt, kas notiek Latvijas izglītībā, kādas ir problēmas un kā tās risināt kopīgiem spēkiem.

Forumā uzstājās dažādi eksperti. Jana Simanovska, ,,Latvijas Vecāku foruma ”valdes locekle, informēja par aptaujas ,,Vecāku domas un sadarbība ar skolu” rezultātiem. Par izglītības kvalitāti runāja ,,Iespējamās misijas” vadītājs Mārtiņš Kālis. Viņš uzsvēra, ka Latvijā 40% skolotāju ir vecāki par 50 gadiem, tāpēc jādomā, kā tiek motivēti jaunieši šai profesijai. Viņš informēja: ,,Pētījumu dati liecina, ka šobrīd Latvijas vispārējā izglītība starptautiskajā kontekstā ir vērtējama kā viduvēja, jo pēc OECD valstu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2012. gada datiem, Latvijas pamatskolas beigu vecuma skolēnu kompetence matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā atbilst vidējam līmenim; skolēnu mācību sasniegumu atkarība no ģimenes materiālās labklājības, mājās pieejamiem izglītības un kultūras resursiem, vecāku izglītības un profesijas arī ir atbilstoša vidējam līmenim, taču pēdējos gados šī atkarība ir kļuvusi izteiktāka; skolēnu vidējie sasniegumi Latvijas lauku skolās joprojām atpaliek no viņu vienaudžu sasniegumiem Rīgas un citu Latvijas pilsētu skolās; joprojām par nepietiekamu uzskatāms skolēnu skaits ar augstu kompetenci, kas Latvijā ir zemāks nekā vidēji OECD valstīs, kā arī meiteņu sasniegumi Latvijā ir augstāki par zēnu sasniegumiem visās satura jomās. Tā ir viela pārdomām gan skolotājiem, gan vecākiem.” Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis aicināja pievērst uzmanību skolu siltināšanas sekām, tieši skābekļa trūkumam telpās, pārtikai un atkarībām skolēnu vidū. Ilona Kokina, Daugavpils 11. vidusskolas direktore, UNESCO Asociēto skolu pārstāve, informēja par kvalitatīvas izglītības iespējām un atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, savas skolas pieredzi šajā jomā. Biedrības ,,Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle rādīja prezentāciju par projektu ,,Es augu vesels” un aicināja skolas pievienoties šim projektam, jo tas turpinās arī 2015. gadā, kā arī informēja par  programmu “Bērnu seksuālā veselība un audzināšana”. Jāpiebilst, ka ir vecāki (arī zālē tādi bija), pret šo programmu izturas negatīvi, jo uzskata, ka ,,Papardes zieds” popularizē seksuālās attiecības, par ko līdz vidusskolas vecumam bērns nebūtu jāizglīto.,,Bērnu labklājības centra” psiholoģe Kristīne Dūdiņa stāstīja vecākiem par atbalstu skolēnu pozitīvai uzvedībai. Mazākumtautību skolu vecākiem aktuālie jautājumi arī tika izskatīti konferencē un risināti pēc tam darba grupā. Pēc pārtraukuma sekoja darbs grupās, kuras vadīja eksperti dažādos jautājumos.

Konference mudināja domāt, ka skola un vecāki ir vienlīdz atbildīgi par notiekošo Latvijas izglītībā, un tikai sadarbojoties mēs varam reāli uzlabot gan savu bērnu mācību rezultātus, gan situāciju Latvijas izglītībā kopumā. Aicinām skolēnu vecākus – neceriet, ka tikai skola viena pati atrisinās ar jūsu bērna izglītību saistītās problēmas! Ja bērnam šajā ziņā nav problēmu, tad vienkārši painteresējieties, dzīvojiet līdzi, esiet informēti, ieinteresēti un aktīvi! Skolai skolēnu ir daudz, bet jums jūsu bērns ir vienīgais un vissvarīgākais!

Vēlu gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus, veiksmīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu skolas kolektīvam, skolēniem un vecākiem!

Skolas padomes vārdā, -
Dace Zagorska

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0