Latvijas Republikas simtgades svinības Bērzgalē

Publicēts 22.11.2018

18. novembra pēcpusdienā Bērzgales kultūras namā uz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinībām “Mēs esam Latvija” pulcējās kupls skaits bērzgaliešu un Bērzgales ciemiņu.

Svinību pirmajā daļā pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis sveica svētkos un pasniedza pagasta pārvaldes pateicības rakstus par profesionāla un godprātīga darba devumu sava pagasta labā un piemiņas veltes -lietussargus ar Bērzgales simboliku (finansētājs SIA “SAHO”). Pateicības saņēma pagasta pārvaldes darbinieki, pagasta uzņēmēji un iedzīvotāji par ilggadēju sadarbību un atbalstu.

Jau gada sākumā tika izsludināts radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem “Latvija, es esmu Tavs bērns”. Sagaidot valsts simtgadi, konkursa rezultāti tika apkopoti un nominēti laureāti, tie saņēma naudas balvas, ko sagādāja SIA “Auto SDL”. Balvas par piedalīšanos konkursā katram dalībniekam sarūpēja SIA “Alba Ltd”. Konkursa dalībnieku zīmējumi un kolāžas apskatāmas izstādē.

Svētku koncertā uzstājās kultūras nama pašdarbības kolektīvi, skolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Paldies kolektīvu vadītājiem un pašdarbniekiem par ieguldīto darbu un enerģiju svētku koncerta tapšanā.

Pēc koncerta klātesošie pulcējās kultūras nama pagalmā, lai noskatītos svētku salūtu, ko, pagasta pārvaldes vadītāja uzrunāti, sarūpēja pagasta iedzīvotāji.

Pēc salūta visi varēja nobaudīt SIA “Slateks” dāvināto svētku torti.

Vakara noslēgumā ikvienam bija iespēja atpūsties un kājas izlocīt svētku ballē.

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne
Foto Ilze Čudare

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC torte btrmdn

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0