“Latvijas skolas soma” pasākumi Audriņu pamatskolā 2. semestrī

Publicēts 11.06.2019

2018./2019. mācību gada 2. semestrī, Audriņu pamatskolas skolēni turpināja iesaistīties iniciatīvā “Latvijas skolas soma”, kuras ietvaros bērniem bija lieliska iespēja plašāk bagātināt vēstures, literatūras, matemātikas un citu mācību priekšmetu stundās gūtās teorētiskās zināšanas ar reālās vēstures liecībām, arhitektūru, tradīcijām un teātri.

1. – 3. klases skolēni apmeklēja Ludzas novadpētniecības muzeju, kur uzzināja par Ludzas un tās apkārtnes vēsturi, kā arī izmantoja iespēju uzzināt daudzus jaunus un interesantus faktus par Latvijā dzīvojošajiem putniem muzejpedagoģiskajā programmā “Latvijas putnu sugu daudzveidība”.

3 un 4. klases skolēni noskatījās izrādi “Riekstkodis” Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks”.  Šī klasiskās literatūras izrāde bija interesanta, atraktīva un saistoša. Tika veicināta kultūras izpratnes attīstība un izpausmes kompetence. Caur profesionālo mākslu tika attēlotas cilvēku jūtas un attiecības. To var izmantot sociālās zinības stundās, apspriežot ģimenes vērtības un līdzpastāvēšanu sabiedrībā. Klases stundās var apspriest ģimenes un dzimtas vērtības, sevis un apkārtējo identitātes izzināšanu.

4.-6. klases skolēni informāciju par Krustpils pili un Sēļu sētas vēsturi skolēni ieguva atraktīvā gida stāstījumā, apciemojot Jēkabpils novadpētniecības muzeja ekspozīcijas pilī un brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”.

Galvenie ieguvumi – skolēni iepazinās ar Latvijas un Krustpils vēsturi, aktīvi darbojoties izzināja senču dzīvi un paši darbojoties izjuta seno laiku darbarīkus. Skolēni ar lielu aizrautību klausījās un piedalījās divās darbnīcās. Ziepju darbnīcā varēja pēc smaržas un lapiņu, ziedlapiņu izskata atpazīt augus, kurus izmantoja ziepju pagatavošanā, papīra darbnīcā – katrs pagatavoja otreiz izmantojamu papīru. Skolēniem ļoti patika izzinošās aktivitātes Sēļu sētā, kurās varēja iejusties agrāko laiku darbos, pielietojot senos darba rīkus. Skolēni konstatēja, ka agrāk cilvēkiem ir bijis smagi jāstrādā, arī bērniem bija daudz vairāk pienākumu lauku un mājas darbos nekā tagad.

7.-9. klases skolēnu grupa bija Latgales Kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē, muzejpedagoģiskajā programmā “Sporta stunda muzejā”. Informācija tika iegūta apskatot izcilo Latvijas sportistu portretu galeriju un piedaloties vairākās aktivitātēs un konkursos.Galvenie ieguvumi: skolēni iepazinās ar Latvijas izciliem sportistiem un viņu sasniegumiem, ar sporta iespējām Rēzeknē un sporta nozīmi cilvēkā dzīvē, uzzināja par sporta veidu daudzveidību, sporta vēsturi Latvijā un visā pasaulē.

7.-9. klašu skolēni izmantojot projekta „Latvijas skolas soma” lielisko iespēju, apmeklēja Alūksnes muzeju, muižas parku un dabas muzeju „Vides labirinti”. Alūksnes muzejā izglītojošas programmas ietvaros skolēniem tika sniegta informācija par Alūksnes pilsētas un novada attīstību dažādu laikmetu griezumā, par kultūrvēsturisko mantojumu.

Audriņu pamatskolas skolēni izmantojot Latvijas kinematogrāfistu savienības piedāvāto iespēju savā skolā skatīties animācijas filmas un dažādu tēmu filmas, kuras varēja izmantot literatūras, sociālās zinību, vēstures, mūzikas, audzināšanas stundās. Pēc filmu noskatīšanās tika pārrunātas dažādās tēmas, piem.: attiecības ģimenē un vienaudžu vidū, dažādi vēsturiski notikumi, sabiedriskā dzīve dažādos laikos, par mūzikas un mākslas žanriem, literatūras stundās dažādu tēlu salīdzināšana, pārrunātas tradīcijas un to nozīme, u.c.

Dzirdētais un redzētais ir lielisks ieguvums vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, matemātikas, dabas zinību jomu priekšmetos. Savstarpējās komunikācijas prasmes ir ieguvums sociālajā jomā.

Paldies iniciatīvas „Latvijas skolas soma” autoriem par lielisko iespēju apzināties, iepazīt un izbaudīt Latvijas vērtības!

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Audriņu pamatskolā – Dace Vasilevska

aluksneludza3

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0