Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

Publicēts 09.02.2016

Sākot ar 2016. gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaimniekiem vispirms jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-pasta adrese. Līgumi pieejami pagastu pārvaldēs, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju” un klientu apkalpošanas centros, kā arī pie pagastu un novadu konsultantiem.

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD. Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša beigām!

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa – 15.maijam), LAD organizēs praktiskās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski, izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks tiks publicēts novada mājaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet informācijai!

Klientiem platību maksājumu iesniegumu 2016. gadā ir iespējams:

1. Aizpildīt un iesniegt EPS pašam;

2. Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826 un Raiņa iela 25, Ludzā, tālr.27876665.

3. Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos pakalpojumus u.c.

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti būs jāierodas ar:

1. piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli;

2. iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju;

3. apsaimniekoto platību kadastra numuriem;

4. informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016. gadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija pa tālr. 64625114, 64605826, 27876665.

EPS līguma veidlapa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0