LEARN – nodibinājums Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 27.05.2014
Foto no interneta resursiem

Ar mērķi sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā, 25 pagastu pārvaldes un Rēzeknes novada pašvaldība izveidoja Nodibinājumu „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN).
Nodibinājuma uzdevums ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību sadarbībā ar citām juridiskām personām, atbalstot Rēzeknes novadā reģistrētos un darbojošos mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās fiziskās personas, kuras darbojas vai uzsāk uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.

Nodibinājums „LEARN” atbalstu plāno sniegt šādiem projektiem:

• atbalsts fiziskai personai, uzsākot uzņēmējdarbību novada teritorijā;
• atbalsts kooperatīvu darbības uzsākšanai novada teritorijā;
• atbalsts vietējo amatnieku, mājražotāju dalībai izstādēs, reklāmas materiāliem;
• atbalsts vietējo produktu noformēšanas (dizaina) u.c. apmācībām amatniekiem, mājražotājiem.

Nodibinājuma „LEARN” finansējums tiks piešķirts konkursa kārtībā. Visa informācija par konkursu – nolikums, vērtēšanas kritēriji – būs pieejami Rēzeknes novada mājaslapā. Sekojiet informācijai!

Jana Juškeviča
„LEARN” referente

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0