Lego darbnīca Tiskādu vidusskolā

Publicēts 30.01.2015

Tiskādu vidusskolas skolēniem interesē tehniskā modelēšana un jaunrade, tāpēc Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvalde piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2014. gadā. LEGO darbnīcas projekta realizācijai tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 420,00 EUR un Silmalas pagasta līdzfinansējums aparatūras iegādei 50,00 EUR, kā arī līdzfinansējums pasākumu organizēšanai.  Galvenais projekta mērķis bija iegādāties LEGO konstruktorus skolēnu attīstīšanai un brīvā laika organizēšanai.

Sākumskolas skolēniem pagarinātajās dienas grupās un 5. – 7.klašu skolēniem pēc mājas darbu izpildīšanas un pēc stundām paliek daudz brīva laika. Daļa no skolēniem apmeklē skolas interešu izglītības pulciņus. Bet ir skolēni, kuri labprāt nodarbotos ar tehnisko jaunradi. Tāpēc LEGO konstruktoru iegādāšanās nodrošinās skolēniem iespēju pilnveidot radošumu un interesanti pavadīt laiku.

Nesen Tiskādu vidusskolā pabeigts modernizācijas un renovācijas projekts. Skolas interjers ir kļuvis modernāks. Tagad skolēniem pieejami jaunie LEGO konstruktori un skolas vide būs vēl draudzīgāka un labvēlīgāka jaunāko klašu skolēniem.

Ar LEGO konstruktoru palīdzību mēs plānojam organizēt ne tikai lietderīgu skolēnu brīvā laika pavadīšanu, bet arī tādus pasākumus:

• Jautrā stāsta veidošana ar LEGO konstruktora palīdzību un filmas veidošana ar datorprogrammas Movie Maker izmantošanu.

• Tehnisko modeļu izstādes organizācija.

• Konkurss par interesantākās mājas, lidaparāta, mašīnas un t.t. modeļa izveidošanu.

 

Aleksandra Kostina
Skolēnu pašpārvaldes koordinatore

lego lego1 lego2 lego3 lego4 lego5

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0