LEGO konstruktori interešu izglītības pulciņam “LEGO pasaule”

Publicēts 29.11.2019

Tiskādu vidusskolā tiek īstenots tehniskās jaunrades aktivitāšu projekts. Rēzeknes novada pašvaldības finansējums projekta īstenošanai ir 460,00 EUR. Par piešķirto finansējumu tika iegādāti desmit jauni LEGO konstruktori.

LEGO konstruktori tiek izmantoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, interešu izglītības pulciņa “LEGO pasaule” programmas īstenošanai. Projekta mērķis un uzdevumi ir sasniegti, jo ir papildināts inventārs interešu izglītības programmas pulciņam “LEGO pasaule”. LEGO konstruktori sekmē skolēnu motivāciju un interesi par modelēšanu un konstruēšanu. Skolēni mācās strādāt ar konstruktoru sarežģītākām shēmām, attīsta sadarbības un komunicēšanas prasmes. Tiek organizētas izveidoto modeļu izstādes. Skolēni ar interesi apmeklē pulciņu un lietderīgi pavada brīvo laiku.

 

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča

“LEGO pasaule” interešu izglītības programmas pulciņa skolotājas Irēnas Dubovskas foto

20191111_135320 20191114_133804 20191114_133853 20191114_133932 20191114_134101

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0