Līdz 1. novembrim darba grupa sagatavos statistisko informāciju par izglītības iestāžu tīkla optimizēšanu

Publicēts 01.10.2015
Foto no interneta resursiem

1. oktobra Rēzeknes novada domes sēdē tika apstiprināta darba grupa izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai. Šāda darba grupa tiek veidota, jo Izglītības un zinātnes ministrija ieplānojusi no 2016./17. mācību gada ieviest jaunu pedagogu darba samaksas modeli. Saskaņā ar šo modeli princips “nauda seko skolēnam” paliks nemainīgs, taču būtiski mainīsies finansējuma avots pedagogu darba samaksai, tas ir, lielāks finansiālais slogs tiks uzlikts tieši pašvaldībām, līdz ar to šobrīd nepieciešams izvērtēt situāciju un optimizēt izglītības iestādes Rēzeknes novada teritorijā.

Darba grupas vadītāja būs Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. Darba grupas sastāvā darbosies Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks, Rēzeknes novada domes deputāts Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes ekonomiste Janīna Lazovska, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes novada un Viļānu novada padomes priekšsēdētāja Vija Dikule, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Nautrēnu vidusskolas direktore un Rēzeknes novada domes deputāte Anita Žogota, kā arī Rēzeknes novada deputāti Pēteris Stanka un Kaspars Melnis. Darba grupas sēdēs tiks aicināti piedalīties arī nozares speciālisti, skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Domes sēdē tika apstiprināti arī darba grupas uzdevumi un uzdevumu izpildes grafiks:

 

Uzdevums

Uzdevuma izpildes termiņš

Sagatavot statistisko informāciju:

  • Skolēnu skaits izglītības iestādēs (kopā un pa klasēm);
  • 5-6 gadīgo bērnu skaits PII un skolās  kopā un pa grupām);
  • Pirmsskolas vecuma bērnu līdz 4 gadu vecumam skaits izglītības iestādēs;
  • Novada teritorijā deklarēto bērnu skaits pa pagastiem no 2011. – 2015.g.;
  • Pedagogu skaits un noslogojums (likmes) izglītības iestādēs; darba samaksas sadalījums: mērķdotācija (likmes, nauda), pašvaldības finansējums (likmes, nauda);
  • Tehniskā personāla skaits un noslogojums izglītības iestādēs līdz 75 izglītojamajiem;
  • Ēku uzturēšanas izdevumi skolās līdz 75 izglītojamajiem;
  • Piešķirtais pašvaldības finansējums sekojošo pedagogu amatu darba samaksai (likmju skaits un finansējuma apjoms):

- pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji;
- pirmsskolas izglītības grupu skolotāji;
- pirmsskolas izglītības grupu mūzikas skolotāji;
- skolu pagarināto dienas grupu skolotāji;
- skolu bibliotekāri;
- interešu izglītības skolotāji skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, pagastu pārvaldēs.

01.11.2015.
Veikt aprēķinus, cik liels finansējuma apjoms būtu nepieciešams esošajam pedagogu un likmju skaitam, lai nodrošinātu darba samaksu atbilstoši jaunajai pedagogu darba samaksas sistēmai. Veikt salīdzinošo analīzi. 15.11.2015.
Izstrādāt izglītības iestāžu tīkla optimizācijas variantus, pievienojot ieguvumu un zaudējumu analīzi. 15.12.2015.

Plānots, ka darba grupa uz pirmo tikšanos pulcēsies nākamajā nedēļā. Ja vēlaties piedalīties darba grupas sanāksmēs un izteikt savu viedokli, aicinām sazināties ar darba grupas vadītāju Liliju Žukovsku, e-pasts: Lilija.Zukovska@saskarsme.lv, tel.: 64607201.

 

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0