Lielā Talka “Mainām Latviju! Maināmies paši!”

Publicēts 03.05.2018
Talkotāji pie ŪTAC

Lielā Talka arī šopavasar, 28. aprīlī pulcēja talkotājus, kas čakli strādāja, lai darītu Latviju tīrāku un skaistāku. Rēzeknes novadā Lielajā Talkā piedalījās 1708 iedzīvotāji, piepildot ar atkritumiem ne tikai iedalītos 5500 maisus, bet vēl piepērkot klāt. Kopīgiem spēkiem izdarīts tika tik tiešām daudz, – par to ziņo Lielās Talkas koordinatori pagastos.

Maltas pagasta darbinieki kopā ar pagasta iedzīvotājiem (53 cilvēki) talkas laikā vāca atkritumus pagasta ceļu un ielu nomalēs, kā arī Černostes ezera krasta teritorijā, sakopa objektu Skolas un Stacijas ielu krustojumā, teritoriju pie garāžām Viļānu ielā.

Talcinieki cītīgi strādāja arī pašvaldības iestādēs, veicot apkārtnes sakopšanas darbus un vācot atkritumus. Vairākas iestādes uzsāka savus darbus vēl pirms Lielās Talkas, lai līdz 28. aprīlim paveikt visu ieplānoto.

Kopā tika savākti 200 atkritumu maisi, tajā skaitā 10 maisus savāca Maltas bērnu un jauniešu centra aktīvisti, piecus maisus- Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” kolektīvs, piecus maisus- Maltas vidusskolas aktīvisti, divus maisus- Maltas Vēstures muzeja darbinieki, 50 maisus- Maltas pagasta pašvaldības Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma darbinieki.

Izsakām lielu pateicību visiem, kas Lielās Talkas akcijas ietvaros savāca atkritumus un sakopa savus privātīpašumus un māju teritorijas, kā arī piedalījās Maltas pagasta teritorijas sakopšanas darbos, šādi palīdzot Latvijai kļūt tīrākai un zaļākai!

(Informāciju sagatavoja Lielās Talkas koordinatore Maltas pagastā Irina Orlovska)

Savu devumu Lielajā Talkā, lai Latvija kļūtu zaļāka, nesa arī Pušas pagasts. Darbu raitumu sekmēja siltais un saulainais laiks, pat dažs neliels mākonītis nespēja atvēsināt aktīvos talkotājus.

Pušas pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar pagasta iedzīvotājiem (20 cilvēki) akcijas laikā sakopa Pušas muižas parka daļu, cirta koku atvases, novāca vēja nogāztos kokus un grāba lapas, vāca atkritumus pagasta ceļu un ielu nodalījumu joslās.

Talcinieki cītīgi strādāja un uzsāka savus darbus vēl pirms Lielās Talkas, veicot apkārtnes sakopšanas darbus un vācot atkritumus, lai līdz 28. aprīlim paveikt visu ieplānoto.

Jāsaka liels paldies pagasta iedzīvotājiem kuri jau sniegam nokūstot uzkopa savas piemāju teritorijas, spodrinot kopējo pagasta skatu.

Kopā tika savākti 94 atkritumu maisi, tajā skaitā 20 maisus savāca Kroma Kolna Bruoliste. 30. aprīlī notika Bruolistes organizētā “Baldys upis atbreivošonys Tolka”, kurā piedalījās arī Pušas pagasta iedzīvotāji. Talkas mērķis bija atbrīvot upes brīvo tecējumu, paralēli tam talcinieki savāca 20 maisus atkritumu.

(Informāciju sagatavoja Lielās Talkas koordinators Pušas pagastā Viktors Afanasjevs) 

Lielās Talkas vietā LTC 622 Gaigalavas pagasta Strūžānu ciemā strādāja deviņi talkotāji. Divi talkas dalībnieki tika norīkoti vārīt zupu, pārējie septiņi strādnieki sakopa parkam piegulošo teritoriju, kas atrodas tieši ciema centrā. Izgrieza vecos un nevajadzīgos kokus, traucējošos zarus, krūmus. Izkoptajā teritorijā iestādīja 21 bērziņu. Pēc labi padarīta darbiņa, cienājāmies ar karstu zupu.

P4270888 P4270892 P4270901 P4270903 P4270905

(Informāciju sniedza Lielās Talkas koordinatore, SAC “Strūžānu skola” vadītāja Jolanta Mihailova)


Čornajas pagastā talkoja kopumā 60 talkotāji. Pašam jaunākajam talkotājam, kurš cītīgi strādāja kopā ar māmiņu un tēti, bija tikai divi  gadiņi! Talkas dienā tika sakārtoti objekti Ratnieku un Čornajas ciemu teritorijās, kopumā savākti 200 maisi atkritumu, izcirsti un novākti sausie zari un krūmi, nolīdzināts gruvešu kaudzes kalns, salasīti atkritumi ceļa posmos Janopole – Foļvarkova, Rečiņi – Sokorņi, likvidētas un savestas kārtībā divas nelikumīgas atkritumu izgāztuves.

Paldies jāsaka visiem talciniekiem par čaklo darbu, jo tagad Čornajas pagasts būs vēl skaistāks un zaļāks!

Pēc talkas visi talcinieki tika aicināti pie pusdienu galda. Paldies mūsu pavārītei Veronikai Vincukai un viņas palīdzei Marijai Vickai par garšīgajām pusdienām.

IMG_7585 IMG_7594 IMG_7602 IMG_7608 IMG_7611 IMG_7617

(Informāciju sagatavoja Vija Jeršova)


Ilzeskalna pagastā sestdien talkā piedalījās 22 cilvēki. Talkošanas laikā sakārtota Ilzeskalna pagasta teritorija, salasīti atkritumi gar pagasta ceļmalām, sakārtota Gailumu ezera sabiedriskā peldvieta. Talkošanas laikā salasīti 145 maisi atkritumu, – informēja Lielās Talkas koordinatore Ināra Strode. 

IMG-20180428-WA000420180502_082020IMG-20180428-WA0001IMG-20180428-WA0002
Ozolmuižas pagastā (talkas numurs LTC 35), talkot bija ieradušies 23 cilvēki. Tika izlietoti visi 150 maisi un iegādāti klāt vēl 200. Kopīgiem spēkiem tika sakopta vecā Ozolmuižas kapsēta, Ozolmuižas pagasta parka teritorija – sporta laukums, parka estrāde, dīķa teritorija.

Savākti atkritumi no pagasta esošo ceļu malām, kā arī no vietējās nozīmes autoceļa (Rēzekne, Ciskādi, Ružina)- Ozolmuižas teritorijā.

31706424_1984322908548093_8872339364705730560_n 31715162_1984321918548192_8841468256473579520_n 31776023_1984322821881435_709057757214408704_n 31784645_1984322658548118_1748214468732518400_n 31824288_1984322525214798_3679090701108248576_n

(Informāciju sniedza Lielās Talkas koordinatore Ozolmuižas pagastā, Bērnu un jauniešu centra vadītāja Agnese Ščemeleva). 


Ozolaines pagastā Lielajā Talkā piedalījās vairāk kā 40 cilvēku. Kā informēja Ozolaines un Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tika sakoptas gandrīz visas paredzētās vietas, izņemot vienu, kuras kopšanas darbi norisināsies maijā. Vairāki iedzīvotāji izmantoja iespēju un sakopa savu māju pagalmus, piemājas teritorijas, ceļa malas vēl pirms 28. aprīļa. Bekšu ciemā tika sakopts skvērs pie autobusu pieturas, daudzdzīvokļu māju pagalmi, puķu dobes, kā arī daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem piederošo kūtiņu apkārtne. 24. aprīlī Ozolaines TN senioru interešu pulciņa “Uguntiņa” dalībnieces sakopta Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nama teritoriju. Savukārt Liepu pamatskolas skolēni tajā pašā dienā veica Otrā pasaules kara Brāļu kapu sakopšanas darbus Kampiškos. 25. aprīlī Ozolaines pagasta jauniešu klubs “OzO” sakārtoja Runču kapličas teritoriju.

Lūznavas pagastā Lielās Talkas laikā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem tika sakopts Rāznas ezera krasts Zosnā un Zosnas muižas teritorija, kā arī bijušā Lūznavas tehnikuma teritorija. Kopumā talkoja vairāk nekā 150 cilvēku.

Edgars Blinovs uzsvēra, ka joprojām daļa iedzīvotāju nav apzinīgi, Lielās Talkas laikā mēģinot atbrīvoties no atkritumiem, kas sakrāti visa gada garumā, atkritumus pieved arī no Rēzeknes pilsētas. Daudziem joprojām nav noslēgti līgumi par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar to ir pārkāpts Rēzeknes novada pašvaldības 19.08.2010. saistošo noteikumu Nr.38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” 14.1.apakšpunkts – atkritumu rādītāja pienākums ir iekļauties novada vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Luznava Pleikšni sdr Zosna
Nagļu pagastā (talkas vieta LTC 665) piedalījās 88 talcinieki (Ļodānos – 23, Īdeņā – 25, Nagļos – 40).

Īdeņas 25 talcinieki sakopa Lubāna ezera Īdeņas ciema malu, ceļmalas, kapu teritoriju, pilskalnu. Reāli talkoja vēl vairāk iedzīvotāju, jo Īdeņas mednieku kolektīvs bez pieteikšanās talkā sakārtoja sava medību kolektīva teritoriju.

Nagļos savlaicīgi – jau vairākas dienas pirms Lielās Talkas – tika sakoptas ceļmalas ceļiem Žogoti – Nagļi – Īdeņa, Nagļi – Ļodāni, Nagļi – Zvejsala – Lubāna ezers – Maltas upes krasts, Nagļi- Makuži un uz otru pusi no slūžām(abi krasti).

Talkas dienā Nagļos liela uzmanība tika pievērsta Nagļu mežam, lai salasītu atkritumus un sakārtotu Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietu. Sākotnējā iecere bija novākt veco žogu, bet turpat uz vietas talcinieki nolēma izņemt tikai bojātos fragmentus un salabot. Tika atvests arī laukakmens, vēlāk plānots izgatavot un piestiprināt piemiņas plāksni.

Arī Nagļu talcinieki pēc talkas pulcējās pie ugunskura, uz kura vārījās piparmētru tēja, cienājās ar maizītēm un cepumiem.

Nagļos jaunākā talciniece bija Liepa Kroiča (7 mēneši), viņa gan ratiņos, gan saviem vecākiem uz rokām godam izturēja visu talkošanas procesu.

IMG_20180428_100854 IMG_20180428_100908 IMG_20180428_102213

Šajās bildēs redzama Nagļu pagasta Ļodānu ciema iedzīvotāju talka, kurā piedalījās 23 talcinieki, sakopjot ciema teritoriju: ceļmalas, kapus, ciema centrā izzāģēja krūmus pie vecās veikala ēkas. Pēc tam bija atpūta visiem kopīgi pie ugunskura.

IMG-20180502-WA0000 IMG-20180502-WA0001 IMG-20180502-WA0002 IMG-20180502-WA0003

(Informāciju sniedza Lielās Talkas koordinatore Nagļu pagastā Inese Benjava)


Nedaudz vējainajā 28. aprīļa rītā pie Ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” pulcējās drosmīgi talcinieki. Talkai reģistrējās 34 cilvēki no 6 pagastiem: Rēzeknes novada Gaigalavas, Nagļu un Dricānu pagasta, Balvu novada Bērzpils pagasta, Rugāju novada Rugāju pagasta un Varakļānu novada Varakļānu pagasta.

Cienājoties ar saldumiem un tēju, tika sadalīti darba pienākumi grupās. Uzņēmuši enerģiju, talka tika atklāta un dalībnieki devās darbos.

Dienas garumā, par spīti lietum, tika savākti 66 pilni maisi ar atkritumiem. Atkritumi tika vākti gar Lubāna ezera piekrasti no Īdeņas tilta līdz pludmalei. Pludmalē tika vākti vecie, sakritušie koki un zari, grābtas lapas. Iesākti darbi tika pludmales volejbola laukuma labiekārtošanai.

Kamēr ugunskuri kūpēja, pusdienās talkas dalībnieki mielojās ar gardu zupu turpat pie Lubāna ezera.

1 2 3 4 5 6 7 8 10


Informāciju sniedza Agnese Ceirule


Noslēdzot Lielo Talku un gaidot Pasaules Talku rudenī, kura notiks 15. septembrī, Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju iestādīt savu Laimes koku un augt tam līdzi, vērojot kā tas no sēklas izaug līdz kokam: “Es izsaku vissirsnīgāko pateicību ikvienam, kas ir piedalījies Lielajā Talkā! Šo desmit gadu laikā esam sakopuši savu zemi un mainījušies arī paši. Tagad varam dalīties pieredzē ar citām pasaules valstīm. Mums jāiet uz priekšu! Tāpēc aicinu ikvienu iestādīt savu Laimes koku, kas simbolizē mūsu labās domas un novēlējumus Latvijai kā pārtikušai, veselīgai un gudrai nākamās simtgades valstij!”

Pagastu sniegto informāciju apkopoja Anna Rancāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0