Lietuvieši ciemojas Rēzeknes novadā

Publicēts 26.03.2019

LATLIT_logo_LAT_full_CMYKProjekta LLI-386 “Trans-form” mācību vizītes ietvaros Lietuvas pašvaldību – Paņevežas un Visaginas – pārstāvji apmeklēja četrus Latvijas partnerus – Daugavpils pilsētu, Krāslavas novadu, Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu un Rēzeknes novadu . Vizītes mērķis bija dalīties pieredzē par degradēto teritoriju atjaunošanu un projektu īstenošanu. Rēzeknes novadu vizītes dalībnieki apmeklēja 22.martā, ciemojoties Lūznavas muižas kompleksā un iepazīstoties ar pašvaldības īstenotajiem un nākotnē plānotajiem projektiem. Tika nodibināti jauni kontakti, rastas kopīgas idejas turpmākai sadarbībai. Dalībnieki apmeklēja arī Maltas vidusskolu un daudzfunkcionālo zāli, par ko izteica atzinīgus vārdus. Projekts LLI-386 “Trans-Form” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros.

Sintija Batare, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs projektam: 442 296,58 EUR

DSC01373DSC01410

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0