Līgo ielas svētki Mākoņkalnā

Publicēts 17.06.2019

Kopš 2017. gada 18. septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Industriālo teritoriju izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partnere un projekta laikā veic novada uzņēmējiem nozīmīgu autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi 13 ceļiem.

Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti, pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā.

Viens no ceļiem, kura pārbūve pabeigta projekta “Industriālo teritoriju izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” ietvaros, ir Līgo iela Lipuškos (1,521 km), kura tika labiekārtota un asfaltēta. Tā kā pārbūves darbi ir galā, tad pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika rīkoti Līgo ielas svētki un ceļa oficiālā atklāšana.

Pasākums notika skaistā un siltā dienā, 8. jūnijā. Tajā piedalījās gandrīz visi Lipušku ciema iedzīvotāji un viesi. Svētku sākumā, dziesmām skanot, lentu pār jaunasfaltēto ceļu pārgrieza mūsu administrācijas pārstāvji: Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” vadītājs Jānis Aleksāns, Kaunatas pagasta un Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs un pagasta saimniecības vadītājs Rolands Kalvis, kā arī Rēzeknes novada domes deputāts Staņislavs Šķesters. Ceļu iedancināja Mākoņkalna līnijdeju kopa “Super Stars”, apvienības vadītājs Jānis Aleksāns izdancināja dāmas, tādā veidā pārbaudot ielas seguma kvalitāti. Pasākuma vadītāja Regīna Trūle atzīmēja, ka šogad aprit 50 gadu, kopš uzbūvēts šis ceļš.

Pēc tam, kad ceļš bija iedancināts, folkloras kopas un kapelas pavadībā visi devās gājienā pa Līgo ielu līdz tautas namam. Pa ceļam bija vairākas pieturas, kurām bija doti nosaukumi, kas raksturoja tuvējo māju iedzīvotāju nodarbošanos, prasmes vai nosaukumus: “Vetārsti”, “Direktori”, “Jānīši”, “Līgo kalns”, “Krustceles”, “Kantoris”. Katrā pieturā tuvējo Līgo ielas māju iedzīvotāji prezentēja savas mājas. Līgo kalna pieturā, kas bija uz kalna, un uz kura 90-tajos gados tika svinēti Līgo svētki, tika ielīgoti Jāņi un iedegts pirmsjāņu ugunskurs. Šeit atmiņās par Līgo svēku svinēšanu dalījās Stanislavs Šķesters, kurš bija to svētku iniciators. Te skanēja Līgo dziesmas, tika visi uzcienāti ar Jāņu sieru un alu. No ugunskura ar lāpām tika nesta uguns uz tautas namu, lai vēlāk aizdegtu “Atmiņu ugunskuru”.

Pie Mākoņkalna tautas nama notika svētku otrā daļa – “Atmiņu ugunskurs”, pie kura bija pulcējušies bijušās padomju saimniecības jeb sovhoza “Mākoņkalns” darbinieki, jo šogad sovhozs svinētu 55. gadadienu. Šis atmiņu pasākums notika pēc bijušo darbinieku iniciatīvas. Ar saimniecības vēsturi īsumā iepazīstināja Tamāra Kudrjavceva un Nikolajs Lobanovs. Tad sekoja atmiņu stāstījumi, kur uzstājās bijušie direktori, agronomi, inženieri, zootehniķi, brigadieri un citi darbinieki. Tikšanos ar dziesmām kuplināja Mākoņkalna sieviešu ansamblis un krievu dziesmu ansamblis, tāpat līnijdeju kopa “Super Stars”. Tika lasīta arī bijušās grāmatvedes Irinas Tarasovas dzeja.

Pēc oficiālās daļas visi labprāt cienājās ar plovu un sautējumu, kuru turpat uz ugunskura bija sagatavojušas saimnieces Aņa un Marija, kā arī Lilita un Sergejs. Vakara gaitā skanēja 80-to gadu dziesmas un visi varēja izdancoties skaņuplašu mūzikas pavadījumā. Starp dejām notika interesantas spēles un atrakcijas.

Par šī pasākuma izdošanos jāpateicas tā iniciatorei un organizētājai Mākoņkalna koordinācijas padomes vadītājai Vandai Zarembai.

Leontīne Zaremba

Foto: Jeļena Hočeva

i (2)i (4) i (12) ii (7) i (16) i (17) i (20) i (23) dav

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0