Līgo Kaunatā

Publicēts 26.06.2018

Jāņa diena, svēta diena,
Aiz visām dieniņām.
Jāņa dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.

Jāņuzāļu plūkšana, mājas un sētas rotāšana, Jāņu vainagu vīšana, Jāņuguns dedzināšana, dziesmu dziedāšana, lēkšana pār ugunskuru – ar šādām tradīcijām katrs  līgotājs svin vasaras Saulgriežus.

Līgo svētku svinēšana Kaunatā sākās ar vainagu pīšanu. Meistarklasi vadīja Aina Divanovska. Pinot vainagus, tika dziedātas līgo dziesmas, pārrunāti vasaras Saulgriežu ticējumi un laika pareģojumi. Vasaras Saulgrieži ir dzīvības spēku apliecinājuma laiks.

Vakarā Kaunatas pagasta iedzīvotāji pulcējās estrādē, lai kopā svinētu Līgo svētkus. Ar savu klātbūtni pasākumu kuplināja Kaunatas folkloras kopa, dziedot Jāņu dziesmas, Kaunatas deju kolektīvi un amatierteātris. Apvienojoties pašdarbniekiem, tika izveidots muzikāli – teatrāls uzvedums, kurā jautri un atraktīvi stāstīja par lauku ģimeni, pie kuriem ciemos atbraukuši  rīdzinieki.  Estrādē tika aicinātas Līgas un Jāņi saņemt dāvanu un vainagu no Kaunatas pagasta pārvaldes.

Kopā ar visiem pasākuma dalībniekiem tika aizdedzināts ugunskurs – Līgo svētku īpašā zīme. Tika izdziedātas uguns rituāla dziesmas, lai izlūgtos svētību sev, tuviniekiem, savai tautai, savai zemei, ziedojot ugunij maizi, ūdeni, jāņuzāles.

Tieši Jāņos mēs atskāršam, ka esam dabas bērni, fiziski sajūtam, kā visa dzīvā radība saņem spēkus, uzplaukst neparastā krāšņumā un dāsni dalās ar mums. Mēs jūtamies vienoti – Dievs, Daba un Cilvēks. Tā ir varena vienotība, kas rada harmoniju.

Paldies visiem līgotājiem par atbalstu, dalību un savu klātbūtni!

Ligita Jokste – Bogdanova,
Kaunatas tautas nama vadītāja

Autores foto

IMG_0745 IMG_0757 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0783 IMG_0823 IMG_0830 IMG_0831

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0