Logu atjaunošana vai nomaiņa

Publicēts 28.11.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde informē, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami ēku logu atjaunošanai un nomaiņai (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs).

Mainot ēku logus vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja Būvvaldē iesniegta informācija, kurai pievienota skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu, ko parakstījis būvspeciālists arhitektūras jomā (sertificēts arhitekts), lai nodrošinātu atbilstību augstāk minētajām prasībām.

Tāpat būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami, ja paredzēta dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja Būvvaldē tiek iesniegts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par lodžiju aizstiklošanas pieļaujamību un saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu.

Ja visu logu nomaiņa paredzēta valsts aizsargājamā kultūras piemineklī, Būvvaldē jāiesniedz apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes atjaunošanai un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja.

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0