Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija

Publicēts 25.10.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/45ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
Tehniskā projekta grafiskā daļa elektroniskā veidā ir pieejama, griežoties pie projekta vadītājas Anitas Bringules (33.kabinets)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0