Lūznavas muižas komplekss kļūst sakoptāks un daudzveidīgāks

Publicēts 15.11.2017

Lūznavas muižas komplekss kļūst arvien sakoptāks un pievilcīgāks – šogad, pateicoties trīs projektu īstenošanai, muižas parkā uzstādīta lapene, sarūpēts skaists galds un krēsli, kā arī noslēgumam tuvojas šķūņa atjaunošana.

Īstenojot Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projektu “Lūznavas muižas parka dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība”, Lūznavas parkā šajā rudenī uzstādīta lapene. Parka jaunieguvums būs lieliska vieta gan dabas vērošanai, gan rāmas atpūtas mirklim, parka dabas vērtību izzināšanas laikā. Līdz šim, īstenojot projektā paredzētos parka labiekārtošanas darbus, ir veikta divu dīķu niedru pļaušana, viena dīķa dambja remonts, minerālmēslu iegāde dīķa ieplakas apzaļumošanas nodrošināšanai, dīķa pārmitrās ieplakas uzbēršana parka teritorijā, kā arī atjaunoti vasaras puķu stādi parka ainavas veidošanai, iekārtots rožu dārzs, atjaunotas vasaras puķu kompozīcijas, kā arī uzstādīta lapene. Otrs projekts, kurā īstenotais izdaiļos parku, ir ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2017. gada projektā „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” apstiprinātā finansējuma uzstādītās mazās koka arhitektūras formas – viens galds un divi soli, kuru izgatavošanu un uzstādīšanu veica amata meistars, Rēzeknes novada iedzīvotājs, Artis Rubuļņīks, kuram ir ilggadēja kokapstrādes meistara pieredze. Lūznavas muižas parks ir muižas kompleksa daļa, kura ar savām bagātībām ir gan vērtīga Rāznas nacionālā parka sastāvdaļa, gan tūristus piesaistošs ar objekts. Muižas parks ir 23,7 ha plašs ar 2,6 ha lielu 7 dīķu sistēmu, kur muižas īpašnieku Kerbedzu laikā audzētas zivis. Parkā atrodas Madonnas statuja, kurā attēlota Svētā Marija, šogad projektā “Pagātne kopējai nākotnei” uzstādīta vides instalācija “Ābele” un atklāta publiskās mākslas ekspozīcija vecās skolās logos. Parkā ir renovēts aptuveni kilometru garš tūristu pastaigu celiņš, iekārtotas šūpoles. Tāpat te ir sastopama liela arī neparastāku koku sugu daudzveidība – čūskegles, riekstkoki, skābarži, Sibīrijas lapegles un ciedri.

Vēl viens muižas kompleksa sakopšanas notikums – tiek veikta Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas – šķūņa, atjaunošana. Šķūņa atjaunošanas darbi tika uzsākti 2016. gada rudenī, bet tā svinīgā atklāšana notiks 2018. gada 28. aprīlī, kad te tiks atklāta tradicionālā Latgales podnieku dienu izstāde. Atjaunotais šķūnis būs jauna vieta sabiedrisko pakalpojumu un kultūras notikumu īstenošanai – ēku būs iespējams izmantot kā vasaras kino zāli, piknika, radošo meistardarbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu un citu notikumu norises vietu. Šķūņa atjaunošana būs netradicionāls, bet saturiski papildinošs muižas kompleksa teritorijas attīstības papildinātājs un veicinātājs, ļaujot izmantot ne tikai kompleksa kungu māju, bet arī citas ēkas. Stratēģiski tiek domāts arī par pakāpenisku pārējo muižas kompleksa ēku attīstību.

Par projekta aizsākumu simboliski var saukt 2015. gada aprīli, kad pēc renovācijas tika atklāta atjaunotā Lūznavas muižas kungu māja, un, izvērtējot muižas teritorijā esošo ēku stāvokli un apzinot aktuālākās nepieciešamības, tika izlemts, ka objekta labākai pievilcībai un iespēju paplašināšanai vajadzīga arī vismaz pakāpeniska pārējo ēku revitalizācija. Pirmais objekts, kura atjaunošana uzsākta, ir šķūnis, kas bija tieši ģeogrāfiski muižas ēkai vistuvākais objekts. Rēzeknes novada Lūznavas pagasta pārvalde projektā iecerējusi šķūņa atjaunošanu un ēkas funkcionālās izmantošanas maiņu, izveidojot to par multifunkcionālu objektu, kurā piedāvāt pakalpojumus, kas papildinātu Lūznavas muižas piedāvājumu un veicinātu Lūznavas muižas kompleksa apmeklētību un iespēju dažādību. Atjaunotās ēkas pirmā funkcionālā izmantošana iecerēta 2018. gada pavasarī – 28. aprīlī te notiks Latgales podnieku dienu tradicionālās izstādes atklāšana, bet Muzeju naktī, 19. maijā, – digitālās mākslas izstādes atklāšana, taču pirmo kultūras pasākumu šķūnis piedzīvoja jau šī gada Mākslas piknikā – uz notikuma laiku te tika atklāta pop-up mākslas galerija. Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošais šķūnis tika izbūvēts periodā no 1905. līdz 1911. gadam, sākotnēji celts kā malkas šķūnis, tā konstrukcija veidota no koka uz betona pamatiem. Šķūņa platība ir 204,4 m2, apbūves laukums 210,8 m2, līdz atjaunošanas darbu uzsākšanai kalpoja kā noliktava un dažādu nevajadzīgu lietu glabātuve. Šķūņa tehniskais stāvoklis bija diezgan slikts, taču vizuāli tas samērā labi iederējās muižas apbūvē. Šķūņa atjaunošanas projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu atbalsta programmā. Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra – projekts ”Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija” Nr.16-01-AL15-A0192201-000007.

Plašāka informācija: Iveta Balčūne
Lūznavas muižas pārvaldniece
iveta.balcune@rezeknesnovads.lv, muiza@luznava.lv

http://luznavasmuiza.lv

http://facebook.com/luznavasmuiza

Krāsli_golds_LūznavaSkunis_tapsana (0 of 12) Skunis_tapsana (2 of 12) Skunis_tapsana (3 of 12) Skunis_tapsana (4 of 12) Skunis_tapsana (5 of 12) Skunis_tapsana (6 of 12) Skunis_tapsana (8 of 12) Skunis_tapsana (9 of 12) Skunis_tapsana (10 of 12) Skunis_tapsana (10a of 12) Skunis_tapsana (11 of 12) Skunis_tapsana (12 of 12)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0