Mācības lauksaimniekiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Publicēts 18.01.2019

Šogad martā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs komplektē četru dienu maksas mācību grupu “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību laikā gan teorētiski, gan praktiski tiks apgūti jautājumi, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu drošu, agronomiski un ekonomiski pamatotu lietošanu. Praktiski varēs aizpildīt augu aizsardzības līdzekļu uzskaites dokumentāciju, iepazīties ar augu aizsardzības līdzekļu marķējumu, iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar augu aisardzības līdzekļu lietošanu, kultūraugiem biežāk sastopamo kaitīgo organismu noteikšanu un ierobežošanas pasākumiem, kā arī mācību laikā varēs uzzināt citu ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saistītu informāciju.

Kursu maksa: 110.00 eiro, t. sk. PVN, bet mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem dalības maksa ir 44.17 eiro, t. sk. PVN (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 705).

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Plašāka informācija un obligāta pieteikšanās SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, vai pie Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Vijas Isajevas, mob.26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

logo_zemkopiba
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0