Mājražotājus aicina uz semināru

Publicēts 24.03.2017

Katram, kurš iesaistās pārtikas aprites sistēmā, savā darbībā jāvadās pēc izstrādātajām vadlīnijām, ievērojot normatīvo aktu prasības. Visaugstāko atbildību uzņemas tieši mājražotājs, kurš, piedāvājot preci tirgū, ļoti īsā laikā var iegūt pircēju labvēlību un nevainojamu reputāciju, vai gluži pretēji. Līdz ar to tieši mājražotājam jābūt ļoti augstai paškontrolei gan kvalitātes, gan higiēnas prasību ievērošanas ziņā.

Valsts Lauku tīkla darbības plāna ietvaros šajā gadā plānotas vairākas aktivitātes vietējo lauksaimniecības produktu ražotājiem. Viens no aktivitāšu mērķiem – uzlabot mājražotāju darba kvalitāti. Lai izprastu esošo situāciju un rastu iespējamos problēmu risinājumus, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa rīko bezmaksas semināru mājražotājiem.

Šis būs sākums semināru un apmācību ciklam, kuru laikā varēs apgūt sekmīgas darbības būtiskākos nosacījumus un apgūt paškontroles sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipus. Tiks sniegta informācija par finanšu piesaistes iespējām tieši mājražotājiem.

Uz semināru tiek aicināti visi mājražotāji, gan pieredzējušie, gan tie, kuri vēlas uzsākt un attīstīt savu darbību.

Tiksimies 31. martā plkst.10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē.

 

Kontaktinformācija:
Anastasija Saleniece, lauku attīstības konsultante, 
mob.t. 25645875, e-pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0