Malkas iegāde Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm

Publicēts 22.05.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs – BPP 2012/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš –  04.06.2012.plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese-  Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Iepirkuma priekšmets – „Malkas iegāde Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Kontaktpersona – Arvīds Dunskis, mob.telef. 28378899, e- pasts: info@berzgale.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0