Malkas iegāde Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldei

Publicēts 08.03.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.marts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde,Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – Malkas iegāde Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637598, e-pasts: info@cornaja.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0