Malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām

Publicēts 19.05.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 30.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Andrupenes ielā 28, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona – Arturs Bogdans, tālr.26566794, e-pasts: vsacmalta@e-apollo.lv

Malkas iepirkums_VSAC_Malta_2014

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0