Malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām

Publicēts 24.05.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets –malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Andrupenes ielā 28, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona - Arturs Bogdans, tālr.64634323, e-pasts: vsacmalta@e-apollo.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0