Maltas kultūras nama krievu dziesmu ansamblim “Kalinuška” 20 gadi

Publicēts 05.11.2018

Ar ko lai salīdzina mūzikas skanējumu? Varbūt ar meža šalkoņu vai cīruļa dziesmu, vai burbuļojošu strautu? Laikam jau jebkurā dabas noskaņā sāk skanēt mūzika. Dziesmai skanot – dvēseles sāpes zūd. Jā, dziesma – ārstē. Vienīgi vajag, lai tā skanētu. Maltas kultūras nama ansamblis “Kalinuška” nu jau 20 gadus sargā šo smalko krievu dziesmu pavedienu Maltā. Milzīgs paldies visiem, kas iesāka tīt šo dziesmu kamolīti, visiem kas turpināja, kā arī visiem, kas turpina dziedāt un priecēt klausītājus.

Šo divdesmit gadu laikā trīs reizes ir nomainījies dziedātāju sastāvs. Vien Varvara Utāne no pirmās dienas gandrīz līdz šī gada pavasarim bija uzticīga “Kalinuškai” un dziesmai, bet arī šodien viņa kolektīvam ir kā sargeņģelis. Kolektīva pamatlicēja – Inese Zakačura, viņas iesākto turpināja Irēna Ivanova, Normunds Štekels, Laura Sprudzāne. Tagad ansambli vada Olga Gaile ar savu palīdzi Svetlanu Kozlovu. Kolektīvs aktīvi koncertējis Maltā, citos Rēzeknes novada pagastos, citur Latgalē. “Kalinuška” divas reizes piedalījies Dziesmu svētkos, kur paldies sakām vadītājām Irēnai Ivanovai, Olgai Gailei un palīdzei Svetlanai Kozlovai. Ziedi, dziesmas un dejas, apsveikumi saņemti no draugu kolektīviem: Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama vokālā ansambļa “Harmonija” (vad. Olga Gaile), Preiļu novada Riebiņu kultūras nama ansambļa “Zapevočki” (vad. Tatjana Beļajeva), Silmalas kultūras nama deju ansambļa “I-deja” (vad. Iveta Alika), Maltas kultūras nama lauku kapelas “Malta” (vad. Normunds Štekels). Maltiete Marija Maksimova dāvināja pašsacerētu dzejoļi. Cerams – dzims jaunas dziesmas. Pateicoties Olgas Gailes uzņēmībai, jau uz Maltas 80 – gades svētkiem skanēja dziesma ar Marijas Maksimovas vārdiem un Rasmas Kulamovas mūziku “Malta, rečeņka”. Arī jubilejas pasākumā to draudzīgi kopā izdziedāja “Kalinuška” un “Harmonija”. Dāvanā izskanēja vēl viena pašsacerēta dziesma – Elizabetes Gailes dziesma ar Jāņa Raiņa vārdiem “Veltījums Latvijai”.

Noslēgumā pateicība, ziedi, suvenīri no Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītājas Ināras Pleikšnes, Maltas pagasta pārvaldes vadītāja Vitālija Skudras, Maltas kultūras nama vadītājas Elīnas Prusakas. Maltas pagasta pārvaldes dāvana – jaunie, elegantie skatuves kostīmi un ekskursija – par jūsu darbu un dziesmas mīlestību. Tikko svētki izskanējuši, bet plānotājā jau atzīmēti koncerti -  Ratniekos, Maltas kultūras namā pagasta pensionāriem, veco ļaužu pansionātā…… un tā iegriežam jaunu piecgadi. Lai veicas!

Elīna Prusaka,
Maltas kultūras nama vadītāja

Ingūnas Grumoldes foto

IMG_7457 IMG_7473 IMG_7382 IMG_7391 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7423 IMG_7427 IMG_7451IMG_7475

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0