Maltas „Madariņai” ziedēšana prātā

Publicēts 06.11.2014

Kā balti putojošs madaru klēpis zili teiksmainā Jāņu naktī – tāds salīdzinājums neviļus nāca prātā, raugoties uz Maltas kultūras nama sieviešu kora “Madariņa” dziedātājām kora 15 gadu jubilejas koncertā. Staltas un laimīgas viņas nāca savos jaunajos kora tērpos, zilos, ar baltām šallēm, iedvesmotas no klausītāju mīlestības, un laikam arī tāpēc dziesmas tovakar skanēja īpaši. Diriģentes Kristīnes Zeltiņas žests un smaids atbalsojās katrā no dziedātājām, ļaujot radīt mākslas brīnumu. Dziesmu starplaikā meitenes bija sagatavojušas neparastu stāstījumu par sevi – caur puķi, kura katrai vistuvākā, caur ziedēšanu, kura, protams, kā jau piecpadsmitgadīgam meitēnam, visvairāk prātā!
Kora dzimšanas dienā “Madariņas” sveikt bija ieradušies gan tuvi, gan tāli draugi – Rēzeknes novada Vērēmu pagasta jauktais koris Solvitas Pavlovskas vadībā, ansambļa “Ozoli” vīri no Kārsavas novada Mežvidiem, kā arī Kristīnes kādreizējais koris – “Medera” no Rīgas.
Maltas kultūras nama sieviešu koris „Madariņa” dibināts 1999.gada 13.oktobrī diriģenta Zigfrīda Miglinieka vadībā. Pirmais lielākais pārbaudījums korim bija gatavošanās koru skatei un Dziesmu svētkiem „Rīgai-800” 2001.gadā. Šajā laikā kopā ar Zigfrīdu Miglinieku korim palīdzēja tikt līdz Mežaparka estrādei Rēzeknes rajona virsdiriģents Ēriks Čudars. Nebija pārāk kupls dziedātāju pulciņš, arī pieklājīgu tautas tērpu toreiz vēl nebija. Koristes bija vienkāršas kā pļavu meitas- baltās blūzītēs, rūtainos svārkos, ar ziedu vainagiem galvās.
Viskuplākais koristu pulciņš izveidojās 2002. gadā, kad maltēnietēm pievienojās lūznavietes. Kopā ar diriģentu Ēriku Čudaru vadīt kori uzsāka viņa audzēkne Kristīne Zeltiņa, kura ir palikusi uzticīga savam korim līdz pat šai dienai. Šajā gadā izdevās pabūt Latgales novada Dziesmu svētkos Balvos. Tā paša gada jūlijā koris brauca uz Gaujienu – Jāzepa Vītola mūzikas dienām. „Madariņa” dziedāja gandrīz visos lielākajos pagasta un kultūras nama rīkotajos pasākumos: Eiropas Kultūras mantojuma dienās, Latvijas proklamēšanas gadadienā, Ziemassvētkos.
2003.gada Vispārējos XXIII latviešu Dziesmu un deju svētkos „Madariņai” jau ir savs kora karogs. Kuplā skaitā kolektīvs dodas iekarot Rīgu, Dziesmu svētku Mežaparka lielo estrādi, lai varētu pavadīt neaizmirstamas, skaistas koncerta dienas.
2004.-2007.gadu posmā, lielo Dziesmu svētku starplaikā, „Madariņa” piedalās daudzos pasākumos Latvijā un arī savās mājās. Izdziedātas sirsnīgās un mīļākās kora dziesmas Rēzeknes rajona un pilsētas Dziesmu svētkos Viļānos Lakstīgalu salas estrādē, nedaudz vēlāk – Emīla Melngaiļa 130.dzimšanas dienas dziedāšanas svētkos Limbažu rajona Vidrižos. Koris piedalās koncertuzvedumā „Rēzeknes Rozes dziesma” – veltījums pirmajiem Latgales Dziesmu svētkiem, Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī Stropu estrādē, Vidzemes Dziesmu svētkos Madonā un Kurzemes Dziesmu svētkos Pāvilostā. Kolektīvs piedalās arī svētkos ”Dziedam un dejojam Latvijai” Rēzeknē un brauc uz Dziesmusvētku Ieskaņu koncertu Tukumā, Durbes estrādē.
Laikam ritot dziedātāju sastāvs ir mainījies neskaitāmas reizes. Papildinot maltēniešu un lūznaviešu sadziedāšanos, skan balsis arī no Pušas, Feimaņu un Rēzeknes dziedātājām. Par spīti pārmaiņām, koris kļuvis par labu, saliedētu kolektīvu ar savām tradīcijām.
Gatavojoties Vispārējiem XXIV latviešu Dziesmu un deju svētkiem, 2008.gadā diriģentei Kristīnei nāk palīgā kora „Adoramus” diriģente un kolēģe Dace Paļevska. Un arī šoreiz koris ir enerģijas pilns izdziedāt visu dziesmu svētku repertuāru Mežaparka estrādē.
Paplašinot garīgo dziesmu repertuāru un iepriecinot savus tuvos cilvēkus Maltā, kopš 2009.gada pavasara koris vairākas reizes gadā skandina lūgšanas un dziesmas Rozentovas draudzes baznīcā, ciemojas arī Kaunatas draudzē.
Visus 15 gadus sieviešu koris Madariņa ir aktīvs, rīkojot un piedaloties dažādos Maltas pagasta koncertos un pasākumos – Valsts svētki, Līgo svētki, Ziemassvētki, Valentīndienas koncerti, tematiskie pasākumi, Mātes dienas koncerti, Rēzeknes apriņķa skatēs un koncertos (šogad arī Gorā) kā arī kuplinot Rēzeknes novada rīkotos sarīkojumus, Novada dienas. Pēdējos piecos gados lielākais gandarījums ir bijis piedalīties Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī (2010), kā arī 2011.gadā rīkotajā Vidzemes un Latgales dziesmu dienā Alūksnē, XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos 2013.gada vasarā un līdz šim vērienīgākā pasaules koru notikuma – Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertā Mežaparkā 2014. gada jūlijā.
Jaunā sezona sākās ar intensīvu gatavošanos 15 gadu jubilejas koncertam. Tika gatavota sirdij tuva dziesmu programma un šūti jauni koncerttērpi. Paldies Maltas pagasta pārvaldei, kultūras namam un Elīnai Prusakai. Liels paldies par sadarbību koncertos un īpaši jubilejas koncertā koncertmeistarei Lolitai Ošai, solistiem Mārtiņam Kisčenko un Marijai Dudarevai.
Katri svētki ir lielisks notikums gan klausītājiem, gan kolektīvam, bet visvairāk ikvienam dziedātājam. Tajos var sakrāt tik daudz iespaidu, pieredzes un emocijas, kurās var kavēties līdz pat nākamajiem svētkiem.

Anna Rancāne
Kristīne Zeltiņa, kora “Madariņa” diriģente

Fotogalerija
Foto: Anna Rancāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0