Maltas PII aizvadīta „Atvērto durvju diena 2015”

Publicēts 19.05.2015

13. maijā Maltas PII „Dzīpariņš” notika Atvērto durvju diena, kurā ikviens no vairāk nekā 100 bērnu vecākiem varēja klātienē vērot, ar ko piepildīta viņu atvasīšu ikdiena.

Jau agri no rīta visi pulcējās zālē, kur PII vadītāja Regīna Pranča informēja par mācību un audzināšanas darbu, uzsverot, ka demogrāfiskā situācija un nemitīgās izmaiņas likumdošanā jūtamas arī PII, un tāpat pastāstīja par pirmsskolas tradīcijām, viena no kurām arī ir šāda Atvērto durvju diena. Tajā vecāki var tikties arī ar medmāsu un logopēdu, vērot sešgadnieku nodarbības šaha pulciņā pie skolotāja Pētera Šostaka.

Pasākumā ievaddaļā ludziņas „Namiņš” veidā skolotājas Valentīnas Kļaviņas vadībā savas gada laikā apgūtās angļu valodas prasmes rādīja sešgadnieku grupiņa „Mārīte”, kuri ir pirmie, kas bērnudārzā sākuši apgūt šo svešvalodu. PII vadītāja trāpīgi norādīja, ka „cerams, bērni arī saprata visu, ko teica angliski”, jo valodas tā ir bagātība, kuru apgūšanai jāpievēršas iespējami agrāk (tā efektivitāti apliecina citu ES valstu pieredze). Savukārt nākamie pirmsskolēni, kuri šogad vēl mācās piecgadnieku grupiņā „Kāpēcīši”, klātesošajiem veltīja dejas – „Sešas peles miegu vilka” un „Kāda kuram dziesma”, ko ar bērniem bija sagatavojusi skolotāja Iveta Alika. Pēc šī mazās „atskaites” vecāki tika aicināti doties uz rotaļnodarbībām grupās.

Darbs visās grupiņās skolotāju vadībā norisinājās atraktīvi un pārdomāti. Vismazākajiem bērniem – „Atvasīte” (1,5-2 gadi, skolotājas Alīna Čistjakova un Helēna Savčenko) notika kompleksā nodarbība „Pienenītes”, kurā aplicēšana mijās ar veidošanas prasmju apguvi. „Bitītes” (3 gadiņi, skolotājas Ināra Lāce un Aija Sovane ) devās „Ekskursijā uz pļavu”, kur vecākiem rādīja, kā prot aplicēt un apgūst arī matemātiku. Grupiņā „Kamolītis” (4 gadi, skolotājas Lilija Čivkule un Žanna Čerņavska) kompleksajā nodarbībā „Ūdens labie darbi” bērni veica dažādus eksperimentus ar ūdeni, attīstīja vērošanas prasmes, zīmēja un aplicēja.

Grupiņā „Kāpēcīši” (5 gadiņi, skolotājas Aija Korkliša un Ērika Žagare) vecāki tika iepazīstināti ar šodienas kalendārdatiem, laikapstākļiem un rīta rosmes vingrojumiem. Bet pēc tam bērnus pārsteidza Sivēns, kurš aicināja doties izzinošā ceļojumā un visus vilcieniņā aizveda uz puķu pļavu, mežu (pastāstīja par tā velšu dažādību) un apstājās pie brīnumkoka, kurā auga ziepes un zobu pasta. Bērni zināja stāstīt, kas jāēd, lai nesāpētu zobiņi. Tad nu noslēgumā piecgadnieki vecākiem sagatavoja veselīgu cienastu – augļu salātus.

Bet nākamie pirmklasnieki – sešgadīgās „Mārītes” (6 gadi, skolotājas Iveta Vaišļa un Anna Kozlova) saviem vecākiem rādīja integrēto rotaļnodarbību „Nerātnā pelēna ceļojums”, kurā bērni meklēja lielo burtu bērniņus, lasīja vairākzilbju vārdus, spēlēja „Zeķu spēli”, domāja pēc attēla teksta uzdevumus un rādija citas prasmes. Tās novērtēt varēja arī viņu nākamā audzinātāja – Maltas vidusskolas skolotāja Rasma Dzene, kura arī bija klāt grupiņas darbā.

Pēc iespaidiem bērnu nodarbībās vecāki tikās pie tējas galda, apsprieda redzēto. Grupiņu skolotājas informēja par prasmēm un iemaņām, kurās bērni šogad apguvuši un par bērnudārza darba grafiku vasarā. Taču svarīgākais tomēr bija vērtīgais atgādinājums – vairāk laika veltīt savām atvasītēm, jo vasara ir laiks, kas no bērnu prātiem izdzēšot praktiski visu apgūto.

Būtībā – šāda Atvērto durvju diena ir vien smalks mājiens vecākiem – iespējami biežāk piedalīties, būt klāt tajā, kas notiek viņu bērnu dzīvē. Vecāku un bērnu attiecībās katru dienu jābūt atvērtām durvīm, tikai tad mēs zināsim, kas un kāpēc mīt mūsu mazajās sirsniņās…

Skaidrīte Svikša
„Kāpēcītes” Selīnas mamma

Bitite Kamolitis MaritesAtvasites

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0