Maltas vēstures muzeja „Agrajās vakariņās” – muzikālā Štekelu ģimene

Publicēts 27.05.2015

Maijā tiek svinēti sirdssilti svētki – Starptautiskā ģimenes diena un Mātes diena. Maltas vēstures muzejā ir izveidojusies tradīcija aicināt ģimenes uz agrajām vakariņām, kurās raisās sirsnīgas sarunas. Šajās tikšanās reizēs ģimenes atklājas kā dārgumu krātuves. Tie ir dzimtu stāsti ar laiku un laikmetu raksturojošiem notikumiem, tās ir ģimeņu tradīcijas, tie ir stāsti par ieguldīto darbu sabiedrības labā un cilvēku atzinība, tās ir aizraujošas intereses un hobiji. Cilvēki, kuri izmanto iespēju tikties ar ģimenēm, jūtas bagātināti.

Šogad uz agrajām vakariņām muzejā tika aicināta Štekelu ģimene. Cienījamie Vladislavs un Smuidra, un viņu dēli Normunds un Valdis ar ģimenēm, Maltas sabiedrībā ir labi pazīstami. Viņu devums ir nenovērtējams.

Vladislavs Štekels visu savu darba mūžu ir veltījis skolēnu muzikālajai izglītošanai. Laikā, kad strādājis Kaunatas skolā par dziedāšanas skolotāju, viņš vadījis vēl arī jaukto kori, pūtēju orķestri, estrādes ansambli. Ilgu laiku viņš ir strādājis Maltas Friča Roziņa sovhoztehnikumā, strādājis Rēzeknes pedagoģiskajā skolā un Maltas vidusskolā, izveidojis Maltas mūzikas skolu un kļuvis par tās direktoru. Vadījis korus un ansambļus, pūtēju orķestrus, bijis par bērnudārza muzikālo audzinātāju. Ar izciliem panākumiem ir piedalījies Dziesmusvētkos, spoži demonstrējot kordiriģenta prasmes.

Zemkopības ministrija, sveicot Štekela kungu dzīves jubilejā, Goda rakstā izteica viņa dzīves un darba būtību: „Ar dziesmas mīlestību, enerģiju, dzīvesprieku Jūs esat ap sevi Latgalē radījis Dziesmu pasauli, mācījis jauniešiem dziedāt un dziedot mīlēt Latviju. Ikviens no Jūsu audzēkņiem ir aiznesis līdzi dzirkstelīti no Jūsu milzīgās pašatdeves, dāsnuma, sirds siltuma, un visos Latvijas novados tās tupina kvēlot, lai vienotos kopīgā Dziesmusvētku liesmā.”

Smuidras kundze 7 gadus vadīja Lūznavas tehnikumu. Tandēmā ar Vladislavu veica darbu lauku jaunatnes kultūraudzināšanā. Tikšanās reizē savās pārdomās viņa dalījās par laiku, kad laukus skāra privatizācijas reforma un skolas reorganizācija, kad pārgāja IM pakļautībā.

Normunds iet tēva pēdās un veiksmīgi vada Maltas mūzikas skolu, vakaros strādā ar Maltas KN kapellu „Malta”, ansambli „Salvijas”, dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā “Rutuļi” un no rītiem muzicē ar mazajiem ķipariem bērnudārzā. Tas ir patiess vecāku lepnums.

Latgales kāzu muzikanti – tas ir īpašs stāsts. No neskaitāmām kāzām, kurās viņi dziedāja un muzicēja, Vladislavs ar dēlu Normundu atcerējās jautrus un neaizmirstamus notikumus. Diemžēl darba aizņemtības dēļ nevarēja ierasties Valdis ar ģimeni. Tad arī viņš noteikti dalītos savā kāzu un ballīšu muzikanta pieredzē.

Kā uz goda parādi muzejā bija izvietoti Vladislava Goda raksti un kāzu medaļas . Aplūkojot tās, raisījās atmiņas un muzikāli stāsti.

Atvadoties Vladislavs un Smuidra izteica sapni par mazbērniem, kuri augs un pāraugs vecākus un vecvecākus savā muzikālajā izglītībā un profesionālajā izaugsmē.

Lūk, tā turas stipras dzimtas un īsteno savus sapņus!

Paldies Štekelu ģimenei par piedalīšanos un jauko muzicēšanu!

Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0