Mārketinga seminārs “Pirkšanas-pārdošanas anatomija”

Publicēts 08.02.2017

Produkta kvalitāti vairs nenosaka vien tā funkcionalitāte, ilgmūžība, garša vai smarža. Šo uzskaitījumu papildina arī produkta dizains. Rēzeknes novads var lepoties ar vietējiem ražotājiem. Tomēr, lai sevi apliecinātu un nostiprinātu pozīcijas ne tikai vietējā tirgū, jāprot piesaistīt klienta uzmanību. Un tur talkā nāk mārketings!
21. februāri plkst. 10 Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Atbrīvošanas aleja 95a) seminārā “Pirkšanas – pārdošanas anatomija” Rēzeknes Uzņēmēju biedrības vadītāja Aija Vanaga un zīmolu komunikācijas speciālists Raimonds Platacis skaidros ražotāju un pircēju savstarpējo mijiedarbību. Atbildot uz pamatjautājumiem, kas ir jāņem vērā ražotājiem pozicionējoties tirgū un ko pircējs ņem vērā, izdarot izvēli par labu vienam vai otram produktam, seminārā tiks apskatīti sekojoši temati:

- produkta pozicionējums;
- analīze;
- attieksme pret kvalitāti;
- zīmola stāsts;
- komunikācijas kanāli;
- praktiski piemēri.

Semināra noslēgumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace informēs par LIAA atbalstu eksporta attīstībā, kā arī biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu un iespējām biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem.
Seminārs tiek organizēts projekta “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” ietvaros. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Austrumlatgalē.
Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti neatkarīgi no tā, vai jau tiek veikta saimnieciskā darbība, vai esat procesā uz savu ieceru īstenošanu. Dalībai seminārā var pieteikties līdz 14. februārim, sazinoties ar IUK komercdarbības speciālistiem Sanitu Zundu (talr. 25740422, e-pasts: sanita.zunda@rezeknesnovads.lv) vai Gunti Klīdzēju (tālr. 25748078, e-pasts: guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv). Piesakoties lūgums norādīt vārdu, uzvārdu, kontakttālruni vai e-pastu un darbības pašreizējo vai plānoto sfēru.

Ilze Kiščenko,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Afiša

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0